Pilotaż Retail CBDC w Banku Tajlandii z G+D: Kluczowe wnioski i perspektywy


Bank Tajlandii testował Retail CBDC przy użyciu technologii Giesecke+Devrient

Bank Tajlandii (BOT) zakończył pomyślnie pilotażowy projekt Retail Central Bank Digital Currency (CBDC), który miał na celu badanie nowych możliwości innowacji finansowych. W ramach eksperymentu wykorzystano rozwiązanie technologiczne od renomowanej firmy Giesecke+Devrient (G+D), Filia®.

Wnioski z raportu Banku Tajlandii dotyczące Retail CBDC

Z raportu opracowanego przez Bank Tajlandii wynika, że przeprowadzony pilotaż dostarczył cztery kluczowe wnioski na temat zastosowań Retail Central Bank Digital Currency:

  1. Obsługa płatności detalicznych: CBDC może efektywnie obsługiwać różnorodne przypadki użycia płatności zarówno online, jak i offline.
  2. Katalizator innowacji: Retail CBDC może stanowić motywujący czynnik dla innowacji w sektorze finansowym, otwierając drogę dla płatności programowalnych.
  3. Infrastruktura otwarta: CBDC może być dostępny dla różnych dostawców usług płatniczych, co otwiera nowe możliwości dla branży finansowej.
  4. Zwiększona odporność: Retail CBDC może być alternatywą zwiększającą odporność w stosunku do istniejącej infrastruktury płatniczej.

Testowanie Retail CBDC w praktyce

Projekt pilotażowy był realizowany od końca 2022 do października 2023 roku. W jego ramach testowano różnorodne przypadki użycia, m.in. transakcje online za pomocą kodów QR, płatności offline kartami płatniczymi oraz identyfikatory portfela między osobami i handlowcami.

Rozwiązanie G+D Filia® jako kluczowy element implementacji

G+D Filia® stanowiło podstawę stworzenia środowiska dla dostawców usług płatniczych, sprzedawców i użytkowników końcowych podczas realizacji pilotażowego projektu Retail Central Bank Digital Currency przez Bank Tajlandii.

Wykorzystanie wyników pilotażu przez Bank of Thailand

Ostateczny raport z pilotażu podkreślił, że Bank Tajlandii zamierza wykorzystać zdobyte doświadczenia do rozwoju infrastruktury płatniczej w kraju, wspierając się zarówno instytucjami finansowymi, jak i społeczeństwem.

Dr. Raoul Herborg z G+D zwrócił uwagę, że efekty przeprowadzonego pilotażu świadczą o potencjale cyfrowego pieniądza publicznego do stymulowania konkurencji między dostawcami usług płatniczych, promowania innowacji finansowych oraz zapewnienia efektywnych usług dla społeczeństwa.