„Banco do Brasil testuje płatności offline dla cyfrowej waluty centralnego banku – innowacyjny projekt pilotażowy z Giesecke+Devrient”


Banco do Brasil wraz z firmą Giesecke+Devrient testuje płatności offline w ramach projektu ciągłego pilotażu cyfrowej waluty centralnego banku

Banco do Brasil, jeden z największych banków w Brazylii, nawiązał współpracę z renomowaną francuską firmą Giesecke+Devrient (G+D) w celu testowania płatności offline dla swojej cyfrowej waluty centralnego banku, znaną jako Drex. Projekt ten ma na celu przeprowadzenie testów pilotażowych, które pozwolą na zbadanie skuteczności płatności za pomocą brazylijskiej cyfrowej waluty w sytuacjach, gdy brak jest dostępu do internetu oraz sieci elektrycznej.

Cel projektu: umożliwienie płatności w sytuacjach kryzysowych

Głównym celem tego innowacyjnego projektu jest umożliwienie realizacji płatności w sytuacjach kryzysowych, takich jak awarie zasilania bądź brak połączenia internetowego. Dotychczasowa gotówka była jedyną opcją w takich sytuacjach, a wprowadzenie cyfrowej waluty centralnego banku ma na celu zwiększenie dostępności usług finansowych dla Brazylijczyków, zwłaszcza tych z ograniczonym lub brakiem dostępu do internetu.

Rozszerzenie dostępu do usług finansowych dla osób z ograniczonym dostępem do Internetu

Jednym z kluczowych aspektów projektu jest zapewnienie uzupełniającego instrumentu płatniczego do gotówki, co ma wesprzeć osoby z klas społecznych D i E, gdzie gotówka jest najczęściej stosowaną metodą płatności. Banco Central do Brasil planuje wprowadzić cyfrową walutę CBD Drex do użytku do końca 2024 roku, co stanowi ważny krok w digitalizacji systemu płatności w kraju.

Doświadczenie Giesecke+Devrient i wcześniejsze projekty pilotażowe

Wcześniejsze projekty pilotażowe, takie jak testowa faza cyfrowej waluty e-HKD w Hongkongu, przeprowadzone przez Giesecke+Devrient, pozwoliły na przetestowanie kluczowych czynników, w tym „zdolność do pracy offline” oraz „interoperacyjność”. Wiceprezes Banco do Brasil, Marisa Reghini, podkreśla, że bank jest zaangażowany w zbliżenie usług finansowych do wszystkich mieszkańców Brazylii, a dzięki płatnościom offline można zapewnić łatwy dostęp do technologii również osobom mającym trudności z infrastrukturą technologiczną.

Podsumowanie

Projekt współpracy pomiędzy Banco do Brasil i Giesecke+Devrient w zakresie testowania płatności offline dla cyfrowej waluty centralnego banku Drex stanowi innowacyjny krok w digitalizacji systemu finansowego Brazylii. Dzięki temu rozwiązaniu Brazylijczycy będą mogli dokonywać bezpiecznych transakcji w sytuacjach braku dostępu do internetu czy prądu, co może znacząco ułatwić codzienne płatności oraz rozszerzyć dostęp do usług finansowych dla wszystkich warstw społecznych.