Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Innowacyjny program pożyczek w cyfrowym juanie dla przedsiębiorców – Prowincja Shandong stawia na cyfrową walutę


Prowincja Shandong w Chinach wprowadza program pożyczek w cyfrowym juanie dla przedsiębiorców

Prowincja Shandong w Chinach wprowadziła innowacyjny program pożyczek w cyfrowym juanie dla przedsiębiorców. Program ten ma na celu zintegrowanie cyfrowej waluty w praktykach biznesowych na szczeblu regionalnym, co stanowi kolejny krok w cyfryzacji gospodarki chińskiej.

Program pożyczek w cyfrowym juanie – szczegóły

Program został uruchomiony w stolicy prowincji Jinan i skupia się na oferowaniu pożyczek gwarantowanych dla przedsiębiorców. Kwota pożyczki jest ograniczona do 200 000 juanów, co stanowi około 28 000 dolarów, a głównym beneficjentem są startupy oraz młode firmy, które potrzebują wsparcia finansowego na wczesnych etapach rozwoju.

Chiński Bank Budownictwa we współpracy z Shanghai Data Exchange wydał pierwszą pożyczkę w ramach tego programu, przyjmując aktywa danych jako zastaw. Jest to kolejny przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w sektorze finansowym w Chinach.

Plan integracji cyfrowego juana w gospodarce chińskiej

Podczas kongresu ludu i konferencji konsultatywnej w 2024 roku omawiano temat cyfrowej waluty, sugerując dalsze zastosowania i integrację jej w gospodarkę Chin. Członkowie Komitetu Narodowego propagowali stopniową implementację cyfrowego juana, podkreślając jego status prawnego środka płatniczego i dobrowolne użytkowanie.

Przyszłość e-CNY w handlu międzynarodowym

Zalecano wyjaśnienie relacji między cyfrowym juanem, gotówką i depozytami bankowymi oraz zapewnienie płynności procesu wymiany. Ponadto, sugestie dotyczyły rozszerzenia zastosowań e-CNY w handlu międzynarodowym i przepływach kapitału transgranicznego, wskazując na potencjał cyfrowego juana jako głównej waluty dla transakcji międzynarodowych i rezerw.

Zaproponowano również umożliwienie kont cyfrowego juana do współpracy z zagranicznymi bankami w celu ułatwienia konwersji i użycia przez aplikacje mobilne i komputerowe. Takie inicjatywy mogą otworzyć nowe możliwości dla chińskiej waluty cyfrowej na arenie międzynarodowej.