Hongkoński bank centralny wkracza w erę cyfrowych walut – projekt Ensemble [KRÓTKI TYTUŁ]


Bank centralny Hongkongu wprowadza projekt wCBDC „Project Ensemble”

Bank centralny Hongkongu, czyli Hong Kong Monetary Authority (HKMA), ogłosił uruchomienie projektu wholesale central bank digital currency (wCBDC) o nazwie „Project Ensemble”. Projekt ten ma na celu wspieranie nowej infrastruktury rynku finansowego (Financial Market Infrastructure – FMI) w Hongkongu w kontekście rozwoju rynku tokenizacji.

Testowanie i rozwijanie wCBDC Sandbox przez HKMA

W ramach projektu Ensemble, HKMA planuje uruchomić w tym roku wCBDC Sandbox, który posłuży do dalszych badań oraz testowania przypadków użycia związanych z tokenizacją. Celem projektu jest stworzenie nowej infrastruktury rynku finansowego, która umożliwi rozliczanie z wykorzystaniem tokenizowanych pieniędzy za pomocą wCBDC.

Rozwój ztokenizowanych depozytów w ramach projektu Ensemble

Pierwszy etap projektu Ensemble będzie skupiał się na ztokenizowanych depozytach, czyli cyfrowych reprezentacjach depozytów bankowych komercyjnych, dostępnych dla szerokiej publiczności. Inicjatywa HKMA ma miejsce w kontekście globalnego trendu rozwoju ztokenizowanych depozytów bankowych.

Globalne inicjatywy i współpraca w dziedzinie wCBDC

Projekt Ensemble HKMA wpisuje się w szerszy kontekst działań Banku ds. Międzynarodowych (Bank for International Settlements – BIS), banków centralnych oraz instytucji finansowych w zakresie tworzenia i wykorzystywania ztokenizowanych depozytów bankowych. Warto wspomnieć o projekcie Mandala zeszłego roku, gdzie BIS współpracował z bankami centralnymi w celu ułatwienia procedur związanych z zgodnością polityki i regulacji.

BIS prowadzi również współpracę z Bankiem Korei w celu przetestowania możliwości wprowadzenia wholesale CBDC dla ztokenizowanych depozytów bankowych, a także programowalności tych depozytów. Sektor prywatny, szczególnie banki, coraz chętniej korzystają z tokenizacji, widząc jej potencjał nie tylko w tradycyjnych depozytach i zobowiązaniach bankowych.