HKMA prezentuje projekt Ensemble w ramach centralnej cyfrowej waluty hurtowej – co to oznacza dla Hongkongu?


HKMA ogłasza nowy projekt w ramach centralnej cyfrowej waluty hurtowej (wCBDC)

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) poinformowała o rozpoczęciu nowego projektu o nazwie Ensemble, który stanowi część większej inicjatywy dotyczącej centralnej cyfrowej waluty hurtowej (wCBDC). Projekt ma na celu wspieranie rozwoju rynku tokenizacji w Hongkongu oraz eksplorację innowacyjnej infrastruktury rynku finansowego umożliwiającej płynne rozliczenia międzybankowe pieniędzy ztokenizowanych przy użyciu wCBDC.

Centralnym punktem projektu będzie wCBDC Sandbox

Centralnym elementem projektu Ensemble będzie wCBDC Sandbox, planowana platforma do badania i testowania różnych przypadków użycia tokenizacji. Projekt skupi się pierwotnie na zdeponowanych tokenach, czyli cyfrowych wersjach depozytów bankowych dostępnych dla publiczności. HKMA zamierza uruchomić Sandbox jeszcze w tym roku, a przedsięwzięcie ma zaangażować lokalne i międzynarodowe banki, interesariuszy przemysłu aktywów cyfrowych oraz firmy technologiczne.

Współpraca z Cyberport i Hong Kong Science and Technology Parks Corporation

Projekt Ensemble ma na celu także współpracę z Cyberport i Hong Kong Science and Technology Parks Corporation, aby wesprzeć tokenizację aktywów i rozwój lokalnych innowacji fintechowych. Wspólnie mają stworzyć standardy branżowe i strategie przyszłościowe dla rozwoju rynku tokenizacji w Hongkongu.

HKMA wdroży wCBDC w odpowiednim czasie

Jeśli istnieje wystarczające zainteresowanie branży, HKMA planuje przejść do 'rzeczywistego’ wprowadzenia wCBDC w odpowiednim czasie. Przedstawiciele HKMA podkreślili zaangażowanie Hongkongu w innowacje i międzynarodową współpracę, zauważając, że Projekt Ensemble będzie wspierał przemysł finansowy i umocni pozycję Hongkongu w zakresie pieniędzy i aktywów ztokenizowanych.

Projekt Ensemble stanowi istotny element działań HKMA mających na celu ułatwienie rozwoju rynku tokenizacji, uzupełniając istniejące inicjatywy takie jak e-HKD oraz współpracę z BIS Innovation Hub Hong Kong Centre. Planowane są również eksperymenty z międzynarodowymi interesariuszami, takimi jak inne banki centralne i organizacje, w ramach wCBDC Sandbox.