Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Ustawa chroniąca prywatność finansową Amerykanów – projekt H.R. 5403.


Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjmuje projekt ustawy blokującej centralną cyfrową walutę bankową

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła projekt ustawy H.R. 5403, znanego jako CBDC Anti-Surveillance State Act, którego sponsorem jest większościowy lider Tomasz Emmer (MN-06). Ustawa ma na celu blokowanie możliwości stworzenia i emisji centralnej cyfrowej waluty bankowej (CBDC) bez wyraźnej zgody Kongresu, mając na celu ochronę prywatności finansowej Amerykanów.

Chronienie prywatności finansowej obywateli USA

Projekt ustawy ma zapobiec sytuacji, w której nie wybrani urzędnicy mogliby opracować CBDC, naruszając prywatność finansową obywateli. Jego główne postanowienia obejmują zakaz Federalnym Bankom Rezerwy oferowania produktów lub usług bezpośrednio osobom fizycznym, prowadzenie kont w imieniu osób fizycznych oraz emisję jakiejkolwiek formy CBDC bez zgody Kongresu.

Ustawa ogranicza również wykorzystanie CBDC do prowadzenia polityki pieniężnej, dbając o zachowanie ochrony prywatności fizycznej waluty. Decyzja ta wynika z obaw, że CBDC może zostać wykorzystana do monitorowania i kontrolowania transakcji finansowych, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach.

Poparcie dla ustawy

Przewodniczący Komitetu Gospodarczego Izby Finansowej, Patrick McHenry, wyraził swoje poparcie dla ustawy, podkreślając obawy dotyczące nadzoru finansowego. McHenry zwrócił uwagę na przykłady z innych krajów, takie jak wykorzystanie CBDC w Chinach do monitorowania i kontrolowania nawyków wydatkowych obywateli.

McHenry podkreślił wagę ustawy w kontekście wysiłków administracji Bidena w zakresie badań i rozwoju CBDC, twierdząc, że mogą one zagrażać prywatności finansowej. Podziękował Emmerowi oraz innym współautorom, takim jak French Hill i Alex Mooney, za ich zaangażowanie w promowanie ustawy.

Szerokie poparcie dla H.R. 5403

Projekt spotkał się z szerokim poparciem, odzwierciedlając powszechne obawy dotyczące potencjalnego nadużywania walut cyfrowych przez władze rządowe. Przyjęcie ustawy stanowi istotny krok w chronieniu prywatności finansowej w erze cyfrowej.

Emmer podkreślił, że celem ustawy jest zapobieżenie temu, aby rząd federalny podążał śladami reżimów autorytarnych, które wykorzystują cyfrowe waluty do nadzoru. Projekt trafi teraz do Senatu w celu rozpatrzenia. Jeśli zostanie przyjęty, istotnie ograniczy zdolność Rezerwy Federalnej do wprowadzenia CBDC bez nadzoru ustawodawczego, wzmacniając rolę Kongresu w podejmowaniu kluczowych decyzji finansowych.