Clearstream wśród pionierów cyfrowego euro: Co to oznacza dla rynku finansowego?


Clearstream włącza się w próby Europejskiego Banku Centralnego dotyczące cyfrowego euro

Clearstream, spółka zależna Deutsche Börse Group, aktywnie uczestniczy w próbach Europejskiego Banku Centralnego dotyczących cyfrowego euro jako hurtowej cyfrowej waluty centralnej banku (CBDC). Jest jedynym Centralnym Depozytem Papierów Wartościowych (CSD), który bierze udział w pierwszej fazie „prób przygotowawczych” ECB.

Rozbudowa infrastruktury D7 dla papierów wartościowych cyfrowych

Clearstream koncentruje się na rozbudowie infrastruktury D7 dla papierów wartościowych cyfrowych, wykorzystując technologię rozproszonego rejestru (DLT) oraz łącząc się z głównymi rozwiązaniami płatniczymi cyfrowymi w ramach Eurosystemu. Współpraca z Google Cloud umożliwi rozbudowę zdolności D7, a planowane testy DLT obejmują transakcje hurtowe z tokenizowanymi papierami wartościowymi.

Testy euro-denominowanych emisji i transakcji DvP

Clearstream przeprowadzi testy euro-denominowanych emisji i transakcji delivery-versus-payment (DvP) na różnych przypadkach użycia i modelach płatności. Przewiduje się, że testy potrwają od maja do listopada bieżącego roku i będą wykorzystywać rzeczywiste pieniądze banku centralnego.

Faza przygotowawcza badań ECB nad cyfrowym euro

ECB rozpoczął fazę przygotowawczą badań nad cyfrowym euro w październiku, po dwuletniej fazie badawczej, wydając wezwanie dla dostawców usług w styczniu. Banca d’Italia i Deutsche Bundesbank również rozpoczęły prace z podobną technologią DLT w 2021 roku. Clearstream, mając ponad 18 bilionów euro w aktywach pod opieką, odgrywa kluczową rolę w tych inicjatywach eksperymentalnych.

Rozwój rynku tokenizowanych papierów wartościowych

Rynek tokenizowanych papierów wartościowych dynamicznie się rozwija globalnie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rynek związany z tokenizowanymi obligacjami skarbowymi zwiększył się z 114 milionów dolarów do 845 milionów dolarów w ubiegłym roku, co pokazuje rosnące zainteresowanie i zaufanie do nowatorskich rozwiązań finansowych.

Brak decyzji o wprowadzeniu cyfrowego euro zostanie podjęty dopiero po zakończeniu prób ECB oraz sporządzeniu odpowiednich regulacji, co podkreśla ostrożne podejście do ewentualnych zmian w sektorze finansowym.