Centralna Waluta Cyfrowa w Indiach: Rozwój i Perspektywy Future.


Centralna Waluta Cyfrowa w Indiach: Aktualne dane i kroki rozwoju

Centralna Waluta Cyfrowa (CBDC) staje się coraz bardziej popularna w Indiach, a najnowsze dane przekazane przez gubernatora Banku Rezerw Indii, T Rabi Sankara, rzucają światło na rozwój tej cyfrowej waluty.

Spadek wolumenu transakcji CBDC

Pod koniec grudnia 2023 roku, wolumen transakcji Centralnej Waluty Cyfrowej spadł po tym, jak przekroczył on 10 lakh. Sankar zaznaczył, że mimo tego spadku, ogólna liczba transakcji od początku pilotażu CBDC 1 grudnia 2022 roku wynosi imponujące 2,2 crore. Co ciekawe, w pilocie uczestniczyło aż 50 lakh użytkowników.

Wykorzystanie cyfrowej rupii przez banki

W grudniu banki zaczęły wypłacać świadczenia pracownicze za pomocą cyfrowej rupii, co pomogło Bankowi Rezerw Indii osiągnąć swój cel 10 lakh codziennych transakcji. Obecnie w CBDC aktywnie uczestniczy 46 lakh użytkowników i 4 lakh handlowców, a rosnąca akceptacja waluty cyfrowej przyczynia się do wzrostu transakcji P2M (od osoby do sprzedawcy).

Programowalność CBDC i nowe przypadki użycia

Niedawno uruchomiono funkcję programowalności CBDC, co otworzyło nowe możliwości. Jednym z przypadków użycia było przekazanie środków bezpośrednio rolnikowi na zakup niezbędnych materiałów do produkcji rolniczej. Ponadto, wewnętrzna grupa testowa w banku pracuje nad nowymi przypadkami użycia, które wkrótce zostaną udostępnione publicznie.

Planowane udostępnienie detalicznych portfeli CBDC

Gubernator RBI, Shaktikanta Das, zaproponował szersze udostępnienie detalicznych portfeli CBDC, co umożliwi firmom spoza sektora bankowego korzystanie z tej nowoczesnej formy płatności. Ten krok nie tylko ułatwi testowanie platformy CBDC pod kątem transakcji wielokanałowych, ale także przyspieszy adaptację cyfrowej waluty w społeczeństwie.

Wprowadzenie Centralnej Waluty Cyfrowej w Indiach stanowi krok naprzód w cyfryzacji systemu finansowego, otwierając nowe perspektywy dla szybkich i bezpiecznych transakcji dla milionów użytkowników.