Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Izba Reprezentantów USA: Zakaz cyfrowej waluty rządowej – dlaczego?


Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przeciwna emisji cyfrowej waluty wspieranej przez rząd

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych podjęła ostatnio ważną decyzję dotyczącą regulacji dotyczącej cyfrowych walut narodowych, zwanych CBDC. W głosowaniu 23 maja członkowie izby poparli ustawę Republikanów CBDC Anti-Surveillance State Act, zakazującą Rezerwie Federalnej rozwijania lub uruchamiania cyfrowej waluty wspieranej przez rząd powiązanej z dolarem.

Argumenty Republikanów dotyczące prywatności monetarnej

Republikanie, na czele z Tomem Emmerem, zwracali uwagę na zagrożenia związane z wprowadzeniem centralnej bankowej cyfrowej waluty, argumentując, że mogłoby to naruszyć prywatność monetarną Amerykanów. CBDC to forma waluty narodowej, regulowana przez bank centralny danej państwa, która może być przeznaczona do transakcji detalicznych lub hurtowych.

Poparcie dla zakazu pilotów i programów badawczych dotyczących CBDC

W ramach ustawy CBDC Anti-Surveillance State Act przewidziano także zakaz prowadzenia pilotów i programów badawczych związanych z cyfrową walutą narodową przez Rezerwę Federalną. Partia Republikańska podkreśliła, że wcześniejszy „Projekt Hamilton” był rażącym omijaniem nadzoru ustawodawczego.

Bipartisan poparcie dla ram pracy dotyczących waluty cyfrowej

Republikanie i Demokraci zgodzili się, że konieczne jest stworzenie precyzyjnych ram pracy dla ewentualnego wprowadzenia cyfrowej waluty narodowej. Ustawa CBDC Anti-Surveillance State Act wzbudziła poparcie bipartisanów, dążących do zapewnienia, aby rozwój pieniądza cyfrowego odzwierciedlał wartości prywatności, suwerenności jednostki i konkurencyjności wolnego rynku.

Regulacje dotyczące kryptowalut

Ponadto, Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zagłosowała za ustawą Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21 Act), która precyzuje wspólny nadzór nad kryptowalutami pomiędzy Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i SEC. CFTC reguluje rynki cyfrowych towarów, w tym kryptowalut.

Podsumowanie

Oba projekty ustaw, CBDC Anti-Surveillance State Act i FIT21 Act, mają na celu uregulowanie i nadzór nad rynkiem cyfrowych walut oraz kryptowalut. Wszystko wskazuje na to, że dyskusje na temat regulacji finansowych oraz rozwój nowych technologii będą nadal owocować nowymi inicjatywami legislacyjnymi, które będą miały istotny wpływ na przyszłość systemu finansowego Stanów Zjednoczonych.