BIS Innovation Hub i banki centralne testują CBDC w celu międzynarodowych rozliczeń

18 września 2021 | 18:29

Bank for International Settlements Innovation Hub, wraz z bankami centralnymi Australii, Malezji, Singapuru i Republiki Południowej Afryki, łączą siły, aby przetestować wykorzystanie cyfrowych walut banków centralnych (CBDC) do międzynarodowych rozliczeń.

Projekt Dunbar: Współpraca na rzecz międzynarodowych rozliczeń

Prowadzony przez Centrum Innowacji w Singapurze, projekt Dunbar ma na celu opracowanie prototypów wspólnych platform do transakcji transgranicznych z wykorzystaniem wielu CBDC. Te wieloplatformowe platformy CBDC umożliwią instytucjom finansowym bezpośrednie transakcje między sobą w cyfrowych walutach wydawanych przez uczestniczące banki centralne, eliminując potrzebę pośredników i skracając czas oraz koszt transakcji.

Technologia na usługach rozwoju CBDC

Projekt będzie współpracować z wieloma partnerami, aby opracować techniczne prototypy na różnych platformach technologii rozproszonych rejestrów. Będzie również badał różne modele zarządzania i działania, które umożliwiłyby bankom centralnym dzielenie się infrastrukturami CBDC, czerpiąc korzyści ze współpracy między ekspertami z sektora publicznego i prywatnego w różnych jurysdykcjach i obszarach działania.

Wizja globalnej płatności

Prace projektu Dunbar pozwolą na zbadanie międzynarodowego wymiaru projektowania CBDC i wsparcie działań na rzecz realizacji mapy drogowej G20 dotyczącej poprawy płatności transgranicznych. Wyniki, które mają zostać opublikowane na początku 2022 roku, poinformują o rozwoju przyszłych platform do globalnych i regionalnych rozliczeń. Techniczne prototypy wspólnych platform, opracowane we współpracy z różnymi partnerami technologicznymi, zostaną zaprezentowane na Singapore FinTech Festival w listopadzie 2021 roku.

Oczekiwania i perspektywy

„Projekt Dunbar łączy banki centralne z wieloletnim doświadczeniem i unikalnymi perspektywami w projektach CBDC oraz partnerów ekosystemu na zaawansowanych etapach technicznego rozwoju cyfrowych walut. Jesteśmy przekonani, że nasza praca nad wieloma CBDC do międzynarodowych rozliczeń otworzy nowe możliwości w tym kolejnym etapie eksperymentowania z CBDC i położy podwaliny pod globalną łączność płatności”, mówi Andrew McCormack, szef Centrum Innowacji BIS w Singapurze.