Bank Rezerw Indii wprowadza nowe rozwiązania offline dla cyfrowej rupii, aby zwiększyć adaptację w odległych obszarach kraju

12 lutego 2024 | 15:16

Bank Rezerw Indii (RBI) planuje wprowadzić rozwiązania offline w celu zwiększenia adopcji cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) – cyfrowej rupii w odległych obszarach Indii. Celem RBI jest promowanie adaptacji CBDC w obszarach kraju, które mają ograniczony dostęp do internetu. Bank zamierza ocenić różne metody offline, takie jak metody oparte na zbliżeniu i na niezbliżeniu, aby umożliwić wymianę informacji w trudnych górskich, wiejskich i miejskich środowiskach. Działania te mają na celu rozwiązanie problemów związanych z dostępem do internetu, które utrudniają adaptację nowej cyfrowej waluty.

Podczas spotkania Komitetu ds. Polityki Monetarnej przedstawiciele RBI omówili nowy projekt i podkreślili, że nowe funkcje będą stopniowo wprowadzane za pomocą pilotażowych programów. Dotychczasowy system CBDC umożliwia transakcje między osobami (P2P) i między osobą a sprzedawcą (P2M) za pomocą portfeli cyfrowej rupii udostępnianych przez banki-pilotażowe. Wprowadzenie możliwości offline zostało zaproponowane w marcu 2023 r. przez dyrektora wykonawczego RBI, który widział potencjał CBDC w zakresie transakcji międzygranicznych i integracji z systemami innych krajów.

Jednak warto zauważyć, że istniejące platformy płatnicze, takie jak Unified Payments Interface (UPI), już oferują funkcje offline. Dlatego przedstawiciele indyjskiej firmy analitycznej blockchain, Crebaco, zauważają, że głównym celem CBDC jest poprawa nadzoru monetarnego i redukcja użycia gotówki. Przeszłość pokazuje, że w grudniu 2022 r. RBI wprowadził pilotażowy program detalicznej CBDC, który osiągnął milion dziennych transakcji w grudniu 2023 r.

Wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego jest trendem zarówno w rozwijających się, jak i zaawansowanych gospodarkach. Motywacją dla takich inicjatyw CBDC jest zapewnienie stabilności finansowej oraz poprawa efektywności transakcji międzygranicznych. Jednak dla gospodarek rozwijających się głównym celem jest również poprawa włączenia finansowego za pomocą cyfrowej waluty.

Wprowadzenie rozwiązań offline przez RBI jest kluczowe dla rozwoju cyfrowej rupii w Indiach. Dzięki temu nawet osoby mieszkające w obszarach z ograniczonym dostępem do internetu będą miały możliwość korzystania z CBDC. Poprawa włączenia finansowego jest strategicznym celem RBI, a wprowadzenie CBDC to ważny krok w tym kierunku. Bank Rezerw Indii świadomy jest wyzwań związanych z dostępem do internetu w kraju, dlatego dąży do stworzenia rozwiązań, które są dostępne dla wszystkich. Podczas oceny różnych rozwiązań offline RBI bierze pod uwagę zarówno środowiska górskie, jak i wiejskie oraz miejskie, aby upewnić się, że cyfrowa rupia będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców kraju.

Wprowadzenie cyfrowej waluty na skalę całego kraju wiąże się z wyzwaniami technologicznymi i logistycznymi. RBI będzie kontynuować prace nad rozwojem cyfrowej rupii, stopniowo wprowadzając nowe funkcje i pilotażowe programy. Wprowadzenie możliwości offline jest kolejnym krokiem w rozwoju CBDC w Indiach i jest szansą na poprawę systemu płatniczego oraz zwiększenie dostępności usług finansowych dla wszystkich mieszkańców kraju. Cyfrowa rupia ma potencjał, aby przyspieszyć transformację cyfrową kraju i wzmocnić gospodarkę Indii w erze cyfrowej.