Połączenie sił Banque de France i Banque centrale du Luxembourg w inicjatywie Venus: Eksperymentalna Centralna Cyfrowa Waluta (CBDC)

24 listopada 2022 | 18:54

Historicznym wydarzeniem było połączenie sił Banque de France i Banque centrale du Luxembourg, które wspólnie wsparły Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) w inicjatywie Venus. W ramach tego projektu, dostarczyły bezpiecznego aktywa rozliczeniowego w postaci ztokenizowanej reprezentacji euro będącej eksperymentalną Centralną Cyfrową Walutą (CBDC).

Inicjatywa Venus polegała na emisji cyfrowych obligacji o wartości 100 milionów euro przez Europejski Bank Inwestycyjny na mocy prawa luksemburskiego, a rozliczenia odbyły się przy użyciu ztokenizowanej reprezentacji euro będącej centralnym bankiem pieniądza. EIB powierzył Goldman Sachs Bank Europe S.E., Santander i Societe Generale zadanie emisji i dystrybucji cyfrowych obligacji.

Pod względem technicznym cyfrowa obligacja EIB została wyemitowana i zarejestrowana w technologii rozproszonego rejestru z uprawnieniami (DLT), a subskrypcje były rozliczane gotówkowo przy użyciu eksperymentalnych tokenów CBDC wydanych na odrębnym DLT wspólnie zarządzanym przez Banque de France i Banque centrale du Luxembourg. Inicjatywa wymagała opracowania i wdrożenia zaufanego mechanizmu wymiany wiadomości między DLT, obejmującego protokół Hashed Time lock Contract (HTLC), aby umożliwić jednoczesny transfer eksperymentalnych tokenów CBDC i dostawę cyfrowej obligacji tego samego dnia emisji.

„To nowe eksperyment pokazał, jak duża ekosystem może działać pod auspicjami dwóch Narodowych Banków Centralnych Eurosystemu, europejskiego emitenta ponadnarodowego i głównych banków komercyjnych. Dowodzi, że cyfrowe aktywa mogą być wydawane, dystrybuowane i rozliczane w strefie euro w ciągu jednego dnia. Inicjatywa Venus potwierdza, że dobrze zaprojektowana CBDC może odgrywać kluczową rolę w rozwoju bezpiecznej przestrzeni ztokenizowanych instrumentów finansowych w Europie. Ma również na celu przyczynienie się do refleksji Eurosystemu na temat sposobu poprawy naszych usług dla rynku hurtowego, w szczególności w ramach nadchodzącego reżimu pilotażowego DLT przyjętego przez Unię Europejską” – powiedziała Nathalie Aufauvre, Dyrektor Generalny ds. Stabilności Finansowej i Operacji w Banque de France.

„Dzięki tej innowacyjnej emisji EIB na mocy prawa luksemburskiego, Banque de France i Banque centrale du Luxembourg proponują jedno z możliwych międzygranicznych rozwiązań dla rosnącego zainteresowania rynku przeprowadzaniem rozliczeń cyfrowych z wykorzystaniem tokenów centralnego banku pieniądza” – wyjaśniają Gaston Reinesch, Gubernator, i Nicolas Weber, Dyrektor Wykonawczy ds. Systemów Płatności w Banque centrale du Luxembourg.