Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Cyfrowy szekel? Bank Izraela rozważa nową erę finansów!

17 kwietnia 2023 | 17:53

Bank Izraela właśnie ogłosił, że przygotowuje się do potencjalnej emisji cyfrowego szekla. Wprawdzie decyzja jeszcze nie zapadła, ale bank już przygotowuje grunt do cyfrowej rewolucji.

Przyszłość walut cyfrowych

Bank Izraela pracuje nad rozważeniem kwestii związanych z emisją cyfrowego szekla, uwzględniając elementy technologiczne i biznesowe. Pomimo, że konkretna decyzja o wydaniu jeszcze nie zapadła, temat ten staje się coraz istotniejszy w dyskusji publicznej.

W dokumencie opublikowanym przez bank, poruszone są różne aspekty, które mogą wpłynąć na ostateczną decyzję o emisji waluty cyfrowej. Szereg czynników mogą wpłynąć na rekomendacje komitetu sterującego.

Co wpływa na decyzję o emisji?

Wprowadzenie Centralnej Waluty Cyfrowej (CBDC) przez inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone czy kraje Unii Europejskiej, mogłoby być kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję o emisji w Izraelu. Rozwój w tej dziedzinie na przestrzeni najbliższych lat jest niezwykle istotny.

Gotówka w Izraelu – co dalej?

Gotówka w Izraelu nadal jest popularna i stanowi istotną część wszystkich wydatków konsumenckich. Jednak ze względu na rosnącą popularność aplikacji płatniczych i innych form płatności elektronicznych, prawdopodobieństwo, że użycie gotówki jako środka płatniczego zmniejszy się w przyszłości, jest duże. Zmiany w nawykach płatniczych mogą nastąpić szybciej, niż wcześniej przewidywano.

Prywatne środki płatnicze – zagrożenie?

Powszechne przyjęcie stabilnej waluty lub innego prywatnego środka płatniczego mogłoby zaszkodzić systemowi płatniczemu. Stabilna waluta, która nie jest powiązana z szeklem, może również zaszkodzić transmisji monetarnej.

Stopień konkurencji i rozwój technologiczny

Postępująca centralizacja niektórych segmentów lokalnego systemu płatności, dominacja ograniczonej liczby graczy, niepełna konkurencja na rynku depozytów oraz relatywnie wysokie bariery wejścia, mogą skłonić do wydania cyfrowej waluty przez bank centralny. Wsparcie konkurencji w systemie płatności i systemie finansowym w dobie cyfrowej może być kluczowe.

Co dalej?

Komitet Sterujący będzie regularnie monitorował zmiany w wyżej wymienionych aspektach, oceniając gotowość Banku Izraela do przyspieszenia emisji cyfrowego szekla. Czas pokaże, czy jesteśmy na progu nowej ery w finansach. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej!