Bank Rezerw Indii (RBI) oraz Centralna Cyfrowa Waluta Bankowa – Co to oznacza dla przyszłości finansów?


Bank Rezerw Indii (RBI) planuje wprowadzenie Centralnej Cyfrowej Waluty Bankowej

Bank Rezerw Indii (RBI) ogłosił plan stopniowego wprowadzenia Centralnej Cyfrowej Waluty Bankowej (CBDC) w ciągu roku fiskalnego 2023. Decyzja ta jest reakcją na rozwój ekonomii cyfrowej oraz technologii finansowych, które przyczyniły się do wzrostu popularności walut cyfrowych. RBI chce być gotowy na ewentualne znaczące przesunięcie z użycia tradycyjnej waluty fizycznej na cyfrową w przyszłości.

Wykorzystanie cyfrowych walut banków centralnych a potrzeba koordynacji międzynarodowej

W obliczu rozwoju technologicznego i zmieniającego się krajobrazu finansowego, istnieje rosnąca potrzeba koordynacji decyzji w zakresie polityki pieniężnej między różnymi bankami centralnymi. Badania nad wpływem emisji cyfrowych walut banków centralnych na handel międzynarodowy i gospodarkę globalną stały się tematem licznych prac naukowych, opartych na różnorodnych metodologiach.

Regulacja aktywów kryptograficznych w sektorze finansowym Kazachstanu

Prace nad regulacją i nadzorem nad aktywami kryptograficznymi w sektorze finansowym Kazachstanu zostały przeprowadzone przez zespół Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz Banku Światowego. Program Oceny Sektoru Finansowego Republiki Kazachstanu skupił się na opracowaniu odpowiednich ram prawnych i nadzorczych dotyczących aktywów kryptograficznych w tym kraju.

Badania prawne w obszarze finansów zdecentralizowanych (DeFi)

Badania prawne dotyczące finansów zdecentralizowanych (DeFi), w tym wykorzystanie inteligentnych kontraktów opartych na technologii blockchain, mają na celu zbadanie korzyści wynikających z porównania przepisów regulujących DeFi w różnych krajach, takich jak Stany Zjednoczone i Indonezja. Jest to obszar intensywnie badany i rozwijany w kontekście nowoczesnych rozwiązań finansowych.

Rozwój Centralnej Cyfrowej Waluty Banku Kanady

Nawet pomimo potencjalnych konfliktów interesów, Bank Kanady kontynuuje rozwój Centralnej Cyfrowej Waluty Bankowej. Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa systemu płatniczego, jak również dostosowanie się do zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych.