Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Bank Rezerwy Indii wprowadza nowe środki w sektorze usług finansowych. Co to dla Ciebie oznacza?

10 lutego 2024 | 02:22

Bank Rezerwy Indii (RBI) wprowadza nowe środki mające na celu zwiększenie przejrzystości w sektorze usług finansowych. W ramach tych działań banki i inne podmioty regulowane (RE), takie jak spółki finansowe, będą zobowiązane do ujawnienia szczegółowych informacji dotyczących cen kredytów i związanych z nimi opłat dla klientów detalicznych, a także małych i średnich przedsiębiorstw mikroprzedsiębiorstw (MSME).

Nowe wytyczne nakładają na RE obowiązek dostarczania kredytobiorcom „Oświadczenia o kluczowych informacjach” (KFS) dotyczących wszystkich kredytów detalicznych i MSME. Kredytobiorcy będą mieć dostęp do istotnych informacji dotyczących warunków umowy kredytowej, takich jak całkowity koszt odsetek, w prosty i łatwy sposób, co pozwoli im na podejmowanie świadomych decyzji.

RBI dąży do zwiększenia przejrzystości w sektorze usług finansowych

Obecnie KFS obowiązuje jedynie dla kredytów udzielanych przez banki komercyjne zgodnie z harmonogramem indywidualnym dla kredytobiorców, a także dla kredytów cyfrowych i mikrofinansowych zgodnie z RBI. Jednak nowe wytyczne wejdą w życie dla wszystkich podmiotów regulowanych, w tym NBFC.

Offline dla cyfrowej rupii

Ponadto, RBI planuje wprowadzenie funkcjonalności offline dla CBDC-Retail (CBDC-R), znanej również jako e-rupee lub cyfrowa rupia. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest ułatwienie transakcji w regionach o słabym lub ograniczonym dostępie do internetu. Bank centralny będzie testował różne rozwiązania offline w różnych lokalizacjach, takich jak tereny pagórkowate, wiejskie i miejskie. Funkcje te będą wprowadzane stopniowo poprzez programy pilotażowe.

Pilotażowa oznacza większy zakres możliwości

Program pilotażowy CBDC-R rozpoczęty przez RBI umożliwia już transakcje międzyosobowe (P2P) i międzyosobowe-sprzedawcy (P2M) za pomocą portfeli cyfrowej rupii. Teraz RBI planuje rozszerzyć ten program o dodatkowe przypadki użycia poprzez programowalność i funkcję offline. Dzięki programowalności użytkownicy, takie jak agencje rządowe i korporacje, będą mogli dostosować płatności do określonych celów, co zwiększy efektywność i kontrolę.

Wprowadzenie tych środków przez RBI ma na celu zwiększenie przejrzystości w sektorze usług finansowych i dostarczenie kredytobiorcom oraz użytkownikom cyfrowej rupii ważnych informacji dotyczących kosztów i warunków umowy. Dzięki temu klienci będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje, a transakcje w regionach o słabym dostępie do internetu staną się łatwiejsze. RBI nadal rozwija swoje inicjatywy w zakresie cyfrowizacji i modernizacji sektora finansowego w Indiach.