Transformacja światowego finansu: co przyniesie rok 2024?

16 lutego 2024 | 17:05

Transformacja świata finansowego w 2024 roku

W 2024 roku świat finansowy przeżywa przełomowe zmiany, gdzie banki centralne nie tylko reagują na przyszłość, ale aktywnie ją kształtują. W centrum tych przemian znajdują się innowacje w płatnościach oraz cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC), przy jednoczesnej trosce o bezpieczeństwo cyfrowe.

Główne cele banków centralnych

Badania przeprowadzone wśród 39 instytucji banków centralnych wykazały, że aż 79,5% z nich skupia się na innowacjach w płatnościach oraz rozwoju CBDC. Ten fakt świadczy o zdecydowanym zaangażowaniu sektora finansowego w transformację cyfrową i adaptację do zmieniających się realiów rynkowych.

Arabia Saudyjska – lider innowacji finansowych

Arabia Saudyjska staje się niekwestionowanym punktem odniesienia dla innowacji finansowych, z ponad 200 firmami fintech na swoim podwórku. W ciągu zaledwie dwóch lat liczba ta wzrosła z 89 firm, co świadczy o błyskawicznym rozwoju sektora. Przychody z sektora fintech sięgają 2,8 miliarda rialów, pokazując wzrost z 2 miliardów z poprzedniego roku. Inwestycje w innowacje oraz wsparcie dla startupów przyczyniają się do dynamicznego rozwoju branży.

Zobowiązanie banków centralnych na rok 2024

Banki centralne potwierdziły swoje zaangażowanie w wzmocnienie ekosystemu finansowego przeciwko zagrożeniom cyfrowym. Oprócz tego, instytucje finansowe zaczęły przywiązywać coraz większą wagę do ryzyka klimatycznego, co widoczne jest również w ich benchmarkach na przyszłość.

Rola sektora finansowego w walce ze zmianami klimatycznymi

Mimo błyskawicznego rozwoju fintech i innowacji, cyberbezpieczeństwo pozostaje kluczowym elementem. Jednak rosnące zainteresowanie ryzykiem klimatycznym sygnalizuje coraz większe uznanie dla roli sektora finansowego w walce ze zmianami klimatycznymi. Działania podejmowane przez banki centralne oraz instytucje finansowe wpisują się w globalne wysiłki mające na celu tworzenie bardziej zrównoważonych i bezpiecznych ekosystemów gospodarczych.