Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Spotkanie Jerome’a Powella: regulacje stablecoinów i projekt cyfrowego dolara


Potrzeba regulacji stablecoinów – spotkanie Jerome’a Powella z demokratami

Przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, niedawno odbył spotkanie z demokratami w Izbie Reprezentantów w celu omówienia konieczności wprowadzenia regulacji dotyczących stablecoinów. Dyskusja dotyczyła także potencjalnego projektu cyfrowego dolara emitowanego przez bank centralny (CBDC).

Poparcie dla negocjacji w sprawie ustawy dotyczącej stablecoinów

W trakcie prywatnego spotkania z Komitetem ds. Usług Finansowych, Jerome Powell wyraził swoje poparcie dla prowadzenia negocjacji dotyczących przyszłej ustawy regulującej stablecoiny. Wspomniał również o konieczności ustalenia wytycznych dotyczących tego typu cyfrowych aktywów.

Badania nad cyfrowym dolarem

Podczas spotkania Powell poinformował uczestników, że Rezerwa Federalna prowadzi badania nad potencjalnym cyfrowym dolarem emitowanym przez bank centralny. Jednakże, przewodniczący nie zaleca jeszcze formalnego zatwierdzenia takiego projektu przez Kongres, stwierdzając, że decyzja o ewentualnym wprowadzeniu CBDC musiałaby zostać poprzedzona autoryzacją ze strony Kongresu.

Ustawodawcze wytyczne dla Fed w kontekście cyfrowych walut

Powell podkreślił, że decyzja o wprowadzeniu cyfrowego dolara przez bank centralny musiałaby być poprzedzona autoryzacją Kongresu, co z kolei sygnalizuje potrzebę stworzenia odpowiednich dyrektyw ustawodawczych dotyczących projektów związanych z cyfrowymi walutami. Aktualnie Rezerwa Federalna negocjuje ustawę regulującą stablecoiny, która mogłaby mieć również wpływ na ewentualny projekt cyfrowego dolara.

Ryzyka i korzyści związane z cyfrowym dolarem

Przewodniczący wcześniej wyrażał swoje obawy dotyczące ryzyk związanych z wprowadzeniem cyfrowego dolara, jednocześnie wskazując na korzyści, jakie taka inicjatywa może przynieść. Obecnie Kongres prowadzi negocjacje w sprawie ustawy regulującej stablecoiny, która może również wpłynąć na ewentualny rozwój cyfrowego dolara emitowanego przez bank centralny.