Rozwój cyfrowych walut: Jak banki centralne wyznaczają kierunek?


Jak Jerome Powell i inne banki centralne wyznaczają kierunek dla cyfrowych walut

Fed Chair Jerome Powell podczas dyskusji dotyczącej Central Bank Digital Currencies (CBDCs) podkreślił znaczenie ostrożnej analizy i oceny wdrożenia cyfrowych walut. Decyzje podejmowane przez banki centralne, takie jak Federal Reserve, mają duże znaczenie dla globalnego systemu finansowego.

Potrzeba rozwoju odpowiednich regulacji

Powell podkreślił również konieczność wprowadzenia solidnych regulacji, które pomogą adresować obawy związane z wpływem innowacji cyfrowych na stabilność finansową. Jednocześnie podkreśla się, że współpraca międzynarodowa i ujednolicone standardy są kluczowe w odpowiedzi na wyzwania związane z cyfrowymi walutami.

Badania i eksperymenty w obszarze CBDC

Fed zapewnia, że nie jest bliski rekomendacji ani przyjęcia CBDC, które monitorowałoby użytkowników. Bardzo wiele krajów eksploruje możliwości i konsekwencje wprowadzenia cyfrowych walut emitowanych przez bank centralny. W Hongkongu bank centralny uruchomił projekt CBDC wsparcia tokenizacji dla rozrachunków międzybankowych.

Eksperymenty w krajach BRICS

Kraje BRICS pracują nad systemem płatności opartym na technologii blockchain. Filipiny z kolei mają na celu ukończenie swojego projektu CBDC obsługującego rozrachunki międzybankowe do końca roku.

Biden zleca analizę CBDC

Prezydent Joe Biden podpisał rozporządzenie nakazujące Fedowi zbadanie możliwości wprowadzenia CBDC, co odzwierciedla istotę modernizacji systemu płatności USA. Powtarzające się akcentowanie ostrożnego podejścia do rozwoju CBDC przez Federal Reserve oraz skupienie się na analizie, eksperymentach i współpracy z partnerami międzynarodowymi jest kluczowym elementem strategii.

Ważne jest, aby banki centralne, w tym Federal Reserve, kontynuowały dialog z interesariuszami, przeprowadzały badania i oceniały potencjalne modele CBDC. Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnej cyfrowej waluty musi być poparta dogłębnymi badaniami, uwzględniając zarówno korzyści, jak i ryzyka związane z wprowadzeniem cyfrowego dolara czy innej CBDC.