Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Senator z Maine pokonuje propozycję wprowadzenia Centralnej Cyfrowej Waluty Banku


Senator Eric Brakey z Maine odniósł zwycięstwo w walce przeciwko wprowadzeniu Centralnej Cyfrowej Waluty Banku (CCWB) poprzez poprawkę do projektu ustawy LD 91. Ustawa LD 91, zaproponowana przez przedstawiciela Stephena Moriarty’ego, miała wprowadzać poprawki do Jednolitego Kodeksu Handlowego (UCC), który został opracowany przez Uniform Law Commission.

Poprzednia wersja projektu ustawy wykluczała bitcoina i inne kryptowaluty ze swojej definicji „pieniędzy” oraz zawierała zapisy, które budziły obawy, iż mogą prowadzić do wprowadzenia CCWB. Centralna Cyfrowa Waluta Banku umożliwiałaby rządowi kontrolowanie wszystkich transakcji, ograniczanie zakupów i natychmiastowe zamrażanie kont bankowych.

Senator Brakey zdecydowanie sprzeciwiał się ustawie LD 91, ponieważ uważał, że wprowadzenie CCWB może naruszyć amerykańską wolność. Zamiast całkowicie blokować ustawę, Brakey współpracował z demokratami w celu usunięcia kontrowersyjnych elementów.

Podczas posiedzenia Komisji Prawnej stanu Maine 7 lutego omawiano poprawkę Brakey’ego, która wyeliminowała zapisy dotyczące CCWB z poprawek do UCC oraz usunęła odniesienia do elektronicznych pieniędzy. Reprezentant Moriarty poparł poprawkę Brakey’ego, zgłaszając wniosek o przegłosowanie projektu ustawy w zmienionej wersji. Po krótkiej dyskusji wszyscy członkowie komisji zagłosowali za „przyjęciem” poprawek Brakey’ego.

Zwycięstwo senatora Brakey’ego jest również sukcesem bitcoina, który pozostaje niezależny od władzy rządowej. Oznacza to porażkę zwolenników CCWB, którzy dążyli do przyznania rządowi nieprecedensowej kontroli nad życiem Amerykanów.

Jeśli projekt ustawy LD 91 zostanie przyjęty w zmienionej wersji, Maine dołączy do innych stanów, takich jak New Hampshire, Nevada, Kolorado, Indiana i Alabama, które wprowadziły niektóre poprawki do UCC bez wsparcia dla CCWB i w opozycji do bitcoina.

W praktyce oznacza to, że władze stanowe Maine nie będą miały uprawnienia do wprowadzenia centralnej cyfrowej waluty banku, co może odnieść wpływ na rozwój i regulację kryptowalut w tym stanie. Jest to ważna cezura dla przyszłych decyzji dotyczących kryptowalut w stanie Maine, a także dla innych stanów, które obecnie rozważają wprowadzenie podobnych regulacji.