Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Przygotowania do cyfrowego euro: badania rynkowe i prototypowanie

26 maja 2023 | 18:41

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dzisiaj dwa raporty dotyczące swojego badania rynku i prototypowania, które zostały przeprowadzone w ramach fazy badawczej projektu cyfrowego euro.

Eurosystem zaprosił uczestników rynku do udziału w badaniach rynkowych, aby zdobyć wiedzę branżową i doświadczenie w budowaniu potencjalnych rozwiązań technicznych dla cyfrowego euro. Badania wskazują, że istnieje wystarczająco duża liczba europejskich dostawców, którzy są w stanie opracować rozwiązania związane z cyfrowym euro. Sugerują również, że istnieje wiele różnych opcji projektowych i technologicznych, które można wykorzystać do stworzenia technicznego rozwiązania dla cyfrowego euro.

W okresie od lipca 2022 do lutego 2023 roku EBC przeprowadził prototypowanie, aby zobaczyć, jak płacenie cyfrowym euro może wyglądać w różnych przypadkach użycia. Ćwiczenie to obejmowało integrację pięciu interfejsów użytkownika opracowanych przez różnych dostawców dla każdego przypadku użycia (prototypy front-end) oraz systemu rozliczeniowego zaprojektowanego i opracowanego przez Eurosystem (prototyp back-end). Testowano różne opcje projektowe, aby sprawdzić, czy można je technicznie wdrożyć i zintegrować z systemem rozliczeniowym Eurosystemu. Testy wykazały, że można płynnie zintegrować cyfrowe euro z istniejącym krajobrazem płatności, jednocześnie pozostawiając miejsce na innowacyjne funkcje i technologie przy dystrybucji cyfrowego euro. Wyniki potwierdzają również, że cyfrowe euro mogłoby w zasadzie działać zarówno online, jak i offline przy użyciu różnych projektów technicznych. Pozostaje jednak pytanie, czy rozwiązanie offline, które spełnia wymagania Eurosystemu i osiąga niezbędną skalę, może być dostarczone w krótkim i średnim okresie czasu przy wykorzystaniu istniejącej technologii.

Zarówno prototyp back-end, jak i prototypy front-end zostały opracowane tylko w celach badawczych i nie będą dalej wykorzystywane. Ani Eurosystem, ani uczestnicy prototypu front-end nie przetwarzali żadnych danych osobowych w trakcie ćwiczenia.

Projekt cyfrowego euro został uruchomiony w październiku 2021 roku, a Rada Prezesów EBC podejmie decyzję jesienią 2023 roku, czy rozpocząć fazę przygotowawczą w celu opracowania i przetestowania cyfrowego euro. Jeśli Rada Prezesów zdecyduje o rozpoczęciu fazy przygotowawczej, nie oznacza to koniecznie wydania cyfrowego euro. Decyzja w sprawie wydania cyfrowego euro zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Wyniki tych raportów będą stanowiły podstawę zarówno dla wniosków z fazy badawczej, jak i dla ewentualnych kolejnych kroków. Eurosystem nadal współpracuje z interesariuszami i uczestnikami rynku, aby upewnić się, że cyfrowe euro spełni potrzeby użytkowników.