Nowe zmiany w projekcie ustawy dot. cyfrowego euro omawiane przez Komitet ds. Gospodarczych i Finansowych UE


Cyfrowe euro: Zmiany w projekcie ustawy omawiane przez Komitet ds. Gospodarczych i Finansowych UE

Komitet ds. Gospodarczych i Finansowych Unii Europejskiej podczas dzisiejszego spotkania omawiał zaktualizowany projekt ustawy dotyczącej cyfrowego euro. Dokument ujawnia kilka istotnych zmian, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie tej nowoczesnej formy waluty.

Wsparcie dla blockchainów bez uprawnień

Jedną z kluczowych zmian w projekcie ustawy jest wsparcie dla blockchainów bez uprawnień. Oznacza to, że umożliwione zostanie działanie transakcji warunkowych w cyfrowych euro na tego rodzaju technologiach.

Transakcje warunkowe na „warstwie powyżej”

Zgodnie z nowymi przepisami, płatności warunkowe w cyfrowym euro będą działać na tzw. „warstwie powyżej”. Jest to istotna zmiana, która wprowadza nowe możliwości realizacji tego typu transakcji.

Ograniczenie salda i zdolność banków

Banki miały wątpliwości co do wielkości limitu na saldo w cyfrowym euro, który początkowo wynosił 3000 €. Ostatecznie został on zmniejszony do 500 €. Ponadto, teraz banki i dostawcy usług płatniczych będą mieli możliwość samodzielnego ustalania limitów salda.

Opłaty, koszty i możliwości finansowe

Opłaty za przesyłanie cyfrowego euro będą ustalane na rynku, a nie poprzez ustawodawstwo. Istnieją również wątpliwości co do pokrycia kosztów związanych z tą formą waluty, jednakże ustawodawstwo zakłada konieczność pokrycia kosztów wdrożenia.

Nowe zasady dla dostawców usług płatniczych

W poprzedniej wersji projektu, banki miały obowiązek świadczenia usług cyfrowego euro. Obecnie jednak ta zasada dotyczy większości dostawców usług płatniczych, co stanowi istotną zmianę w podejściu do funkcjonowania cyfrowego euro.

Omawiane zmiany w projekcie ustawy dotyczącej cyfrowego euro są ważnym krokiem w rozwoju tej nowej formy waluty. Wprowadzenie nowych możliwości transakcyjnych, jak również elastyczność w kwestii limitów i kosztów, może przyczynić się do większej akceptacji i wykorzystania cyfrowego euro na europejskim rynku finansowym.