Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Czy czas na koniec gotówki? Waluty cyfrowe w całym świecie!

10 lutego 2024 | 02:22

Czy to koniec gotówki? Centralne bankowe waluty cyfrowe wdrożone na całym świecie

Jak wiele osób stoi w kolejce w banku, tylko po to, by wpłacić czeki lub otrzymać gotówkę? W pewnym momencie w przyszłości tak nie będzie. Wielu ekonomistów i rządzących zaczyna się zastanawiać, czy czas na zastąpienie gotówki cyfrowymi walutami. W obecnych czasach, gdzie digitalizacja jest nieodłączną częścią naszego codziennego życia, nie dziwi fakt, że takie waluty stają się coraz bardziej popularne. Zgodnie z najnowszymi badaniami, obecnie 130 krajów na świecie prowadzi prace nad wprowadzeniem centralnych bankowych walut cyfrowych (CBDCs).

CBDC w Stanach Zjednoczonych

Jednym z krajów, gdzie prowadzone są intensywne badania nad wprowadzeniem CBDC, są Stany Zjednoczone. Jednak w przeciwieństwie do niektórych innych krajów, USA koncentruje się na wprowadzeniu cyfrowej waluty dla sektora bankowego (wholesale), a nie dla zwykłych obywateli.

CBDC dla sektora bankowego miałaby służyć jako cyfrowa wersja dolara, która umożliwiałaby przeprowadzanie szybkich transakcji międzybankowych. Obecnie takie transakcje mogą być czasochłonne i wymagać korzystania z różnych systemów i protokołów. CBDC, jako cyfrowe rozwiązanie, mogłoby uprościć i przyspieszyć całą procedurę.

W przypadku wprowadzenia CBDC dla indywidualnych użytkowników, cyfrowa waluta byłaby dostępna poprzez prywatne konta lub portfele cyfrowe oferowane przez sektor prywatny. Właściciele tych portfeli mogliby dokonywać płatności cyfrowych w sklepach i uczestniczyć w transakcjach online, bez konieczności korzystania z tradycyjnych gotówkowych środków płatniczych.

Obawy dotyczące prywatności i nadużyć

Pomimo wielu korzyści, wprowadzenie CBDC wiąże się także z różnymi wyzwaniami i obawami. Jedną z głównych obaw jest kwestia prywatności danych. W przypadku korzystania z cyfrowej waluty, wszelkie transakcje i informacje finansowe użytkownika są gromadzone i przechowywane przez środowisko cyfrowe. Istnieje zatem obawa, że w nieodpowiednich rękach mogą zostać wykorzystane w nieodpowiedni sposób.

Jednym z głosów popierających wprowadzenie CBDC w Stanach Zjednoczonych jest senator Elizabeth Warren. Według niej, CBDC może przeciwdziałać nierównym warunkom finansowym oraz pomóc w walce z przestępstwami finansowymi i praniem pieniędzy.

Jednakże, aby chronić prywatność i ograniczyć nadużycia, został zaproponowany projekt ustawy – CBDC Anti-Surveillance State Act (ASSA). Projekt ten ma na celu wprowadzenie środków kontrolnych, które ograniczyłyby możliwość nadużycia cyfrowych walut do celów nadzoru.

Alternatywa dla CBDC

Wszystkie te dyskusje na temat wprowadzenia CBDC prowadzą do pewnego pytania: czy wprowadzenie cyfrowej waluty jest najlepszym rozwiązaniem dla Stanów Zjednoczonych? Niektórzy ekonomiści sugerują, że USA powinny skupić się na innych rozwiązaniach, takich jak wiązanie dolara do surowca, a najlepiej złota.

Mają one na celu wzmocnienie waluty i zabezpieczenie jej przed niekorzystnymi działaniami na rynkach międzynarodowych. Złoto od wieków uważane jest za bezpieczną przystań finansową w czasach kryzysu, a przypisanie dolara do surowca mogłoby zapewnić długoterminową stabilność i zaufanie do amerykańskiej waluty.

Mimo że wprowadzenie CBDC w Stanach Zjednoczonych może przyspieszyć i uprościć wielu aspektów transakcji finansowych, nie można odmiennie zignorować obaw i potencjalnych zagrożeń związanych z prywatnością i nadużyciami danych. Wszystkie te aspekty powinny być dokładnie rozważane i uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości finansowej USA.