Cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC) – rewolucja w świecie finansów


Cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC) – przyszłość finansów

Obecnie wiele banków centralnych na całym świecie skupia się na realizacji projektów związanych z cyfrowymi walutami banków centralnych (CBDC). Są to cyfrowe tokeny wspierane i emitowane przez regulatorów monetarnych, które stanowią ewolucję tradycyjnych metod płatności.

Rozwój CBDC na świecie

Według ekonomistów z Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), cztery władze monetarne – Nigerii, Bahamów, Wschodniego Karaibów i Jamajki – już wprowadziły CBDC, a 37 innych jurysdykcji prowadzi pilotaże w tej dziedzinie. Niektóre główne banki centralne, takie jak Bank Anglii czy Europejski Bank Centralny (ECB), analizują potencjał emisji cyfrowych walut, z kolei Rezerwa Federalna wciąż bada korzyści i ryzyka z nimi związane.

CBDC a Chiny

Chiny stanowią ciekawy przypadek, ponieważ już przeprowadziły próby swojej e-CNY oraz osiągnęły porozumienie z Władzą Monetarną Singapuru w celu umoliwienia turystom z obu krajów korzystania z e-CNY. Jednak udział cyfrowego juana w podaży pieniądza w Chinach jest wciąż niewielki.

Współpraca państw

W kontekście CBDC wiele krajów współpracuje. Przykładowo, Hongkong i Tajlandia rozwijają wspólnie Inthanon-LionRock, zaś Francja i Tunezja połączyły siły w eksperymentalnym projekcie Prosperus skoncentrowanym na przekazach natychmiastowych.

Korzyści i wyzwania związane z CBDC

Cyfrowe waluty banków centralnych mają potencjał zwiększenia efektywności transakcji finansowych oraz konkurencji dla kryptowalut. Istnieje przekonanie, że CBDC mogą złagodzić problemy z dostępem do bankowości tradycyjnej, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie internet mobilny jest powszechnie dostępny.

Wszystko wskazuje na to, że cyfrowe waluty banków centralnych stanowią znaczący krok w przyszłość finansów, otwierając nowe możliwości dla uczestników rynku. Ich rozwój będzie obserwowany ze zwiększającym zainteresowaniem zarówno przez instytucje finansowe, jak i samych użytkowników. Czekamy zatem z niecierpliwością na kolejne innowacje w tej dziedzinie.