Centralna cyfrowa waluta bankowa (CBDC) – przyszłość finansów Filipin


CBDC – cyfrowa przyszłość filipińskiego systemu finansowego

Plan uruchomienia centralnej cyfrowej waluty bankowej (CBDC) na skalę hurtową do 2026 roku przez Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) stanowi krok w kierunku transformacji filipińskiego systemu finansowego. Decyzja BSP skupia się na wprowadzeniu wersji hurtowej CBDC pośredniczonej przez banki, bez konieczności korzystania z technologii blockchain. CBDC ma zadziałać na systemie płatności i rozliczeń będącym własnością banku centralnego, co niesie za sobą liczne korzyści oraz wyzwania.

Filipiny a kryptowaluty – rygorystyczne podejście

Filipiny utrzymują rygorystyczne podejście do branży kryptowalut, starając się obronić lokalny rynek przed wpływem zagranicznych graczy. W grudniu 2023 roku Filipińska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała zakaz działalności Binance, jednej z wiodących platform handlu kryptowalutami w kraju, z powodu niezarejestrowanej działalności giełdy na terenie Filipin. Decyzja ta pokazuje determinację w egzekwowaniu przepisów oraz ochronie lokalnego rynku.

Eksperymenty z cyfrowymi tokenami w Hiszpanii

W styczniu 2024 roku Bank Hiszpanii nawiązał współpracę z konsorcjum Cecabank-Abanca w celu eksperymentów z zastosowaniem cyfrowych tokenów do rozliczeń operacji hurtowych. Ta innowacyjna inicjatywa ma na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa transakcji finansowych na dużą skalę. Krok ten może stanowić prekursor dla dalszych działań mających na celu usprawnienie sektora finansowego w Hiszpanii.

CBDC w Indiach – eksploracja nowych możliwości

Rezerwa Banku Indii (RBI), ogłaszając zamiar badań rozwiązań offline dla adopcji cyfrowej rupii w odległych regionach o ograniczonym dostępie do Internetu, pokazuje zaangażowanie instytucji w rozwijanie nowoczesnych rozwiązań. Testy mają na celu ocenę potencjału transakcji międzygranicznych oraz integracji z istniejącymi systemami. Pilotowy program detalicznej wersji CBDC osiągnął znaczący wolumen transakcji, co wskazuje na pozytywne uwarunkowania dla rozwoju projektów w tym obszarze.

Stabilność finansowa i efektywność płatności międzygranicznych jako motywacja dla CBDC

Motywacją dla inicjatyw związanych z Centralną Cyfrową Walutą Bankową jest dążenie do większej stabilności finansowej oraz zwiększenie efektywności płatności międzygranicznych. Szczególny nacisk kładziony jest na zwiększenie włączenia finansowego w krajach rozwijających się, co może przyczynić się do bardziej sprawiedliwego i efektywnego systemu finansowego na całym świecie.