Ambicje i plany Europejskiego Banku Centralnego

5 października 2020 | 18:11

Europejski Bank Centralny (EBC), wychodząc naprzeciw zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości, przyspiesza swoje działania związane z możliwością wprowadzenia cyfrowego euro. Na podstawie najnowszego raportu przygotowanego przez grupę roboczą Eurosysteem na wysokim szczeblu, EBC zdecydował się na intensyfikację działań związanych z wprowadzeniem cyfrowej waluty.

Cyfrowy Euro: Co to jest?

Digitalny euro miałby funkcję elektronicznego pieniądza banku centralnego. Podobnie jak banknoty, byłby dostępny dla wszystkich obywateli i firm, umożliwiając szybkie, proste i bezpieczne codzienne płatności. Ważnym aspektem jest jednak fakt, że digitalny euro nie zastąpiłby gotówki, ale byłby jej dodatkiem. Eurosysteem zapewnia, że nadal będzie emitował banknoty.

Christine Lagarde, prezydent EBC, podkreśliła, że „Euro należy do Europejczyków i naszym zadaniem jest o nie dbać”. Zauważa również, że „Europejczycy coraz częściej zwracają się ku cyfrowym sposobom wydawania, oszczędzania i inwestowania. Naszym obowiązkiem jest utrzymanie zaufania do pieniądza, co oznacza, że musimy się upewnić, że euro jest dostosowane do ery cyfrowej. Powinniśmy być gotowi wydać cyfrowe euro, jeśli zajdzie taka potrzeba.”

Scenariusze, które mogą skłonić do wprowadzenia cyfrowego Euro

Grupa robocza Eurosysteem, składająca się z ekspertów z EBC i 19 krajowych banków centralnych strefy euro, zidentyfikowała możliwe scenariusze, w których może okazać się konieczne wprowadzenie cyfrowego euro. Są to m.in. zwiększone zapotrzebowanie na płatności elektroniczne w strefie euro, znaczne zmniejszenie użycia gotówki jako środka płatniczego, wprowadzenie globalnego prywatnego środka płatniczego mogącego rodzić problemy regulacyjne i ryzyka dla stabilności finansowej oraz ochrony konsumentów, a także szerokie zastosowanie cyfrowych walut wydanych przez zagraniczne banki centralne.

Fabio Panetta, członek Zarządu EBC i przewodniczący grupy roboczej, zauważył, że „technologia i innowacje zmieniają sposób, w jaki wydajemy, pracujemy i łączymy się. Wprowadzenie cyfrowego euro dałoby dodatkowy impuls innowacyjności, który Europa stale promuje. Przyczyniłoby się również do finansowej suwerenności Europy i wzmocniłoby międzynarodną rolę euro.”

Digitalny Euro a wyzwania i korzyści

Cyfrowy euro miałby na celu zachowanie publicznego dobra, jakim euro dostarcza obywatelom, czyli dostępu do prostego, powszechnie akceptowanego, bezryzykowego i wiarygodnego środka płatniczego. Przygotowanie do wprowadzenia cyfrowego euro niesie ze sobą pewne wyzwania, ale Eurosysteem jest przekonany, że może je pokonać poprzez zastosowanie odpowiednich strategii.

Mimo intensyfikacji działań, decyzja o wprowadzeniu cyfrowego euro nie została jeszcze podjęta.

Konsultacje i faza eksperymentalna

Eurosysteem planuje współpracę z szerokim kręgiem obywateli, przedstawicielami świata akademickiego, sektora finansowego i organów publicznych w celu oceny ich potrzeb, a także potencjalnych korzyści i trudności związanych z wprowadzeniem cyfrowego euro. Konsultacje publiczne rozpoczną się 12 października.

Równolegle z konsultacjami publicznymi rozpocznie się faza eksperymentalna, która nie będzie jednak wpływała na ostateczną decyzję o wprowadzeniu cyfrowego euro.