Eksperci Banku Kanady ogłaszają: Tylko 12% depozytów zostanie przeniesionych na cyfrową walutę bankową!

10 lutego 2024 | 02:22

Eksperci Banku Kanady przeprowadzili szczegółowe badania dotyczące wpływu wprowadzenia detalicznej centralnej cyfrowej waluty bankowej (CBDC) na depozyty bankowe. Wielu ekonomistów sądzi, że wprowadzenie CBDC przyczyni się do przeniesienia części depozytów z banków na nową cyfrową walutę. Jednak, eksperci z Banku Kanady zwracają uwagę, że większość dotychczasowych ocen nie uwzględnia istotnego czynnika, jakim są inne oferowane przez banki produkty finansowe, takie jak kredyty hipoteczne czy karty kredytowe. Według dostępnych modeli, jeśli zakładamy, że konsumenci nie przejmują się innymi produktami, to 39% depozytów mogłoby zostać zastąpione przez CBDC.

Należy jednak pamiętać, że CBDC nie jest idealnym zamiennikiem dla tradycyjnych depozytów bankowych. Gdy uwzględnione zostaną preferencje konsumentów dotyczące innych usług bankowych, to model Banku Kanady wykazuje, że tylko 12% depozytów zostanie przeniesionych na CBDC. Dane do przeprowadzenia analizy pochodzą z badania gospodarstw domowych z lat 2010-2017. Okazało się, że 56% osób posiadających depozyty w bankach miało hipotekę w tym samym banku, a 45% korzystało z karty kredytowej tej samej instytucji finansowej. W analizach przyjęto założenie, że CBDC nie będzie oferował odsetek.

Badanie brane było również pod uwagę preferencje konsumentów dotyczące konieczności wizyt w oddziałach bankowych w celu obsługi klienta, uzyskania wsparcia oraz składania skarg. Dlatego też w modelu uwzględniono te czynniki. Eksperci szacują, że jeśli CBDC nie będzie posiadał punktów obsługi, tylko 1% depozytów zostanie przeniesionych na nową cyfrową walutę. Jednak taka sytuacja nie jest idealnym rozwiązaniem. Dlatego przewiduje się, że realna liczba przeniesionych depozytów wyniesie 12%, zakładając, że konsumenci będą mogli otrzymać wsparcie dla CBDC we wszystkich bankach oraz urzędach pocztowych.

Kolejnym aspektem, który był analizowany, to limit ilości CBDC, jaką konsumenci mogą posiadać. Przy założonym limicie wynoszącym 25 000 CAD (18 500 USD), eksperci Banku Kanady przewidują, że przeniesienie depozytów na CBDC byłoby zmniejszone o połowę. Ograniczenie to dotknęłoby tylko 10% gospodarstw domowych, ale jak się okazuje, ta grupa ma wiele innych aktywów finansowych, co może wpływać na decyzję o przeniesieniu depozytów.

W różnych krajach podejście do limitów ilościowych CBDC jest inne. Przykładowo, Chiny i Rosja postanowiły wprowadzić swoje oferty stopniowo, bez ustalanych ograniczeń. Z kolei Unia Europejska proponuje limit ilościowy w wysokości 3000 EUR (3234 USD), jednak banki UE są przeciwnego zdania i domagają się obniżenia tego limitu do 500 EUR. Twierdzą, że wyższy limit mógłby negatywnie wpłynąć na PKB. W Wielkiej Brytanii zaproponowano limity wynoszące od 10 000 do 20 000 GBP (25 260 USD), aczkolwiek w konsultacjach banki wniosły o obniżenie limitów do 3000 – 5000 GBP.

Wprowadzenie detalicznej centralnej cyfrowej waluty bankowej (CBDC) stanowi poważne wyzwanie dla sektora bankowego. Pomimo oczekiwań co do częściowego przeniesienia depozytów na CBDC, eksperci Banku Kanady wykazują, że naprawdę mała liczba depozytów bankowych zostanie zastąpiona przez nową cyfrową walutę. Istotnym czynnikiem jest preferencja konsumentów wobec innych usług oferowanych przez banki, takich jak kredyty hipoteczne czy karty kredytowe. Dodatkowo, preferencje dotyczące obsługi klienta i wizyt w oddziałach bankowych także mają wpływ na decyzje dotyczące przeniesienia depozytów. Limit ilościowy CBDC oraz podejście różnych krajów do tej kwestii również wpływają na decyzje konsumenckie. Niemniej jednak, nie można bagatelizować potencjalnych zmian, jakie wprowadzenie detalicznej centralnej cyfrowej waluty bankowej może przynieść. Ostateczne skutki wprowadzenia CBDC będą zależały od wielu czynników i mogą różnić się w zależności od każdego kraju. Jedno jest pewne – regulacje dotyczące CBDC będą wymagały ostrożnego przemyślenia i uwzględnienia wszystkich istotnych aspektów rynkowych i preferencji konsumentów.