Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Wykład Whitakera: Przyszłość pieniądza i płatności

Agustín Carstens, the General Manager of the Bank for International Settlements, shared his thoughts on the future of money and payments, stating that there is no clear need for a central bank digital currency (CBDC) and no evidence that it would serve us better than current technology.

22 marca 2019 | 18:05

Agustín Carstens, znany ekonomista z Meksyku, a obecnie Generalny Dyrektor Banku Rozliczeń Międzynarodowych, podczas dziewiątego corocznego Wykładu Whitakera wygłosił swoje refleksje na temat przyszłości pieniądza i płatności. Twierdził, że nie ma wyraźnego zapotrzebowania na walutę cyfrową wspieraną przez bank centralny (CBDC), ani dowodów na to, że taka waluta służyłaby nam lepiej niż obecnie dostępna technologia.

Upamiętnienie TK Whitakera

Coroczny wykład, który odbył się w piątek 22 marca 2019 roku w siedzibie Centralnego Banku w Dockland, jest hołdem dla TK Whitakera, wpływowego ekonomisty i urzędnika państwowego, który był gubernatorem Centralnego Banku Irlandii od 1969 do 1976 roku.

Przyszłość pieniądza i płatności

W wykładzie zatytułowanym „Przyszłość pieniądza i płatności”, Carstens dzielił się swoimi przemyśleniami na temat wpływu innowacji technologicznych na system monetarny – szczególnie jeżeli chodzi o skutki wprowadzenia tzw. CBDC.

Carstens precyzyjnie opisał, jak mógłby wyglądać przyszły system monetarny z CBDC oraz jakie problemy mogłoby to przynieść bankom centralnym, w miarę jak coraz bardziej wkraczamy w erę cyfrową.

Co naprawdę jest w centrum debaty?

Carstens podkreślił: „Debata nie dotyczy przede wszystkim wygody i cyfryzacji; raczej chodzi o fundamentalne zmiany w obu częściach systemu, którym nadzorują banki centralne: pieniądze i płatności”.

Zdaniem Carstensa, do tej pory przeprowadzone eksperymenty nie dowiodły, że nowe technologie działałyby lepiej niż te obecnie istniejące. Nie ma wyraźnego zapotrzebowania na CBDC ze strony społeczeństwa.

Cautio – ostrożność jako zasada

Kończąc swój wykład o konsekwencjach wprowadzenia CBDC, Carstens przywołał słowa Whitakera, który powiedział, że rola przyznana bankowi centralnemu to „być ostrożnym, być światłem ostrzegawczym”.

„Banki centralne nie hamują innowacji bez powodu. Ale nie powinny również pędzić naprzód, ignorując wszystkie warunki ruchu” – powiedział Carstens.

Musimy upewnić się, że innowacje kierują nas w odpowiednim kierunku – dla gospodarki, dla biznesu, dla obywateli, dla społeczeństwa jako całości. To właśnie robimy teraz.