Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Wybuchowa popularność CBDC-R w Indiach! Co wydarzyło się po osiągnięciu rekordowych transakcji? Plan na przyszłość może cię zaskoczyć!

10 lutego 2024 | 02:21

Wprowadzenie:

Central Bank Digital Currency (CBDC), czyli cyfrowa waluta emitowana przez banki centralne, staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Indie również nie pozostają w tyle i wprowadzają swoją wersję CBDC, znaną jako CBDC-R (Central Bank Digital Currency – Retail). Wkrótce po jej uruchomieniu osiągnięto imponujący poziom transakcji, ale czy nadal utrzymuje się on na takim samym poziomie? Jakie są plany na przyszłość i jakie korzyści niesie ze sobą ta innowacja? O tym wszystkim dowiecie się w tym artykule.

Niedawno Rezerwowy Bank Indii ogłosił, że w grudniu 2023 roku poziom transakcji CBDC-R wyniósł 10 lakh dziennie. Był to prawdziwy przełom w dziedzinie nowoczesnych technologii finansowych. Jednak od tego czasu wolumeny transakcji nieco się ustabilizowały i utrzymują się poniżej tego imponującego poziomu. Co dokładnie stało się po osiągnięciu tego rekordowego wyniku?

Problemy związane ze skalowalnością i obsługą

Jak się okazało, po osiągnięciu rekordowej liczby transakcji CBDC-R, pojawiły się nieoczekiwane problemy związane ze skalowalnością technologii i możliwościami obsługi przez banki. Banki zmuszone były szukać rozwiązań, które pozwoliłyby im sprostać rosnącym wymaganiom i utrzymać płynność działań. Jednak w ostatnich tygodniach problemy te zostały rozwiązane, a wolumeny transakcji powoli zaczynają się zwiększać.

Wartość transakcji: „kilka crores”

Biorąc pod uwagę skalę i popularność CBDC-R, nie można zapomnieć o wartości transakcji, której osiągnięcie jest równie znaczące, co sama liczba transakcji. Według informacji od Rezerwowego Banku Indii, wartość transakcji CBDC-R wynosi „kilka crores”. To niewiarygodnie wysoka suma, która tylko potwierdza, że cyfrowa waluta centralna ma już swoje miejsce w indyjskim systemie finansowym.

Rezerwowy Bank Indii opublikuje dane

Aby dostarczyć precyzyjne informacje na temat osiągnięć i bieżącego stanu CBDC-R, Rezerwowy Bank Indii planuje wkrótce opublikować okresowe dane dotyczące wolumenów transakcji, wartości transakcji i innych istotnych mierników. Będzie to ważny krok w budowaniu zaufania do tej innowacyjnej technologii finansowej. Oczekuje się, że dane te będą regularnie aktualizowane i dostępne dla społeczeństwa.

Wholesale CBDC: testowanie nowych przypadków użycia

Nie tylko CBDC-R cieszy się zainteresowaniem wśród użytkowników, ale również inna wersja cyfrowej waluty emitowanej przez bank centralny – wholesale CBDC. W przypadku tej waluty, Rezerwowy Bank Indii skupia się nie tylko na wolumenach transakcji, ale również na testowaniu nowych przypadków użycia. Wyobraź sobie, że rządowe papiery wartościowe i rynek pieniężny mogą być realizowane przy użyciu tej nowoczesnej technologii finansowej.

Tokenizacja aktywów jako kolejny krok

Tokenizacja, czyli przekształcanie tradycyjnych aktywów finansowych na cyfrowe tokeny, jest kolejnym krokiem, jaki planuje podjąć Rezerwowy Bank Indii w zakresie wholesale CBDC. Dzięki tokenizacji możliwe będzie przemieszczanie się obligacji rządowych i innych aktywów w sposób bardziej efektywny i przejrzysty. Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zainwestować w rządowe papiery wartościowe, ale nie mają dostępu do tradycyjnych rynków finansowych.

Transakcje międzygraniczne jako ostateczna korzyść

Mimo że obecnie Rezerwowy Bank Indii skupia się na testowaniu technologii wholesale CBDC, jego ostatecznym celem jest umożliwienie transakcji międzygranicznych. Transakcje CBDC na globalną skalę mogą przynieść wiele korzyści, w tym oszczędności związane z ryzykiem rozliczeniowym i łatwiejsze przemieszczanie się kapitału między krajami. Jednak zanim to stanie się rzeczywistością, Rezerwowy Bank Indii musi nadal testować i udoskonalać technologię.

Transakcje międzygraniczne nadal w fazie negocjacji

Obecnie trwają rozmowy międzygraniczne, a niektóre kraje wyraziły swoje zainteresowanie transakcjami międzygranicznymi z użyciem CBDC. Jest to ważny krok ku globalnemu zaangażowaniu i współpracy w dziedzinie cyfrowej waluty centralnej. Niemniej jednak, jeszcze wiele musi zostać ustalone, a technologia musi być całkowicie przetestowana i sprawdzona. Rezerwowy Bank Indii z pewnością podejmie wszelkie wysiłki, aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie.

Podsumowanie:

CBDC-R i wholesale CBDC to dwie innowacyjne koncepcje, które Rezerwowy Bank Indii z sukcesem wprowadził na rynek. Po osiągnięciu rekordowego poziomu transakcji, problemy związane z obsługą i skalowalnością zostały rozwiązane, a technologia nadal się rozwija. Wartość transakcji CBDC-R jest imponująca, a dane na temat wolumenów transakcji zostaną wkrótce opublikowane przez bank. Ostateczne korzyści związane z CBDC-R wynikną z transakcji międzygranicznych, które są nadal w fazie negocjacji. Wholesale CBDC jest testowane pod kątem nowych przypadków użycia, takich jak tokenizacja aktywów, co otwiera nowe możliwości inwestycyjne i finansowe. Indie są również gotowe do rozmów międzygranicznych na temat transakcji CBDC, co wpisuje je w globalne wysiłki w dziedzinie cyfrowej waluty centralnej.