Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Swift wkracza w erę cyfrowych walut – wyniki testów drugiej fazy CBDC


Swift ogłasza wyniki testów drugiej fazy, dotyczących CBDC

Swift – organizacja zajmująca się dostarczaniem usług płatniczych dowiodła swojej zaawansowanej technologii. Firma właśnie ogłosiła wyniki testów drugiej fazy dotyczących łączenia banków centralnych z cyfrową walutą (CBDC).

Cel testów i ich zakres

Celem przeprowadzonych eksperymentów było zapewnienie interoperacyjności między różnymi instytucjami finansowymi. Wzięło w nich udział imponujące 38 instytucji, w tym banki centralne, komercyjne oraz infrastruktury rynkowe.

Potencjał rozwiązania Swift

Wyniki testów potwierdziły, że proponowane przez Swift rozwiązanie ma ogromny potencjał. Instytucje finansowe mogą dzięki niemu przeprowadzać różnorodne transakcje przy użyciu CBDC, jak również innych form tokenów cyfrowych. Znacząco ułatwi to funkcjonowanie rynku finansowego.

Wyniki i perspektywy rozwoju

Testowanie prowadzone przez Swift stanowi jedno z najważniejszych partnerstw w obszarze CBDC. Uczestnicy eksperymentów, reprezentujący różne sektory finansowe, wykazali duże zainteresowanie tym rozwiązaniem. Przeprowadzono ponad 750 transakcji, a kolejna faza testów była skoncentrowana na analizie bardziej zaawansowanych przypadków użycia.

Rozwiązanie Swift pozwala na realizację transgranicznych przelewów, łączenie CBDC z różnymi sieciami oraz walutami fiducjarnymi.

Uczestnicy testów

W eksperymentach wzięło udział szereg instytucji finansowych z całego świata, w tym banki centralne oraz przedstawiciele rynków komercyjnych. W gronie uczestników znalazły się takie podmioty jak ANZ, Citibank, CLS Group, Deutsche Bank, HSBC czy też Standard Chartered.

Dzięki zaangażowaniu tak licznego grona ekspertów z różnych części globu, Swift jest w stanie stale doskonalić swoje rozwiązania, przyczyniając się do ulepszania funkcjonowania rynków finansowych na całym świecie.