Swift testuje połączenie cyfrowych walut centralnego banku – co odkryto?


Swift publikuje wyniki testów piaszczystych dla rozwiązania łączącego cyfrowe waluty centralnego banku

Swift ogłosił wyniki drugiej fazy testów piaszczystych dla swojego innowacyjnego rozwiązania, które ma na celu łączenie cyfrowych walut centralnego banku (CBDC). Testy wykazały, że konektor stworzony przez Swifta może umożliwić instytucjom finansowym wykonywanie różnorodnych transakcji z użyciem CBDC i innych cyfrowych tokenów. Integracja ta ma na celu płynne połączenie nowych technologii z istniejącymi praktykami biznesowymi.

Testy z udziałem 38 instytucji finansowych

W testach uczestniczyło łącznie 38 instytucji, w tym banki centralne, instytucje komercyjne oraz infrastruktury rynkowe. Wyniki badań wskazują, że rozwiązanie Swifta może znacząco usprawnić przepływy handlowe, wspierać rozwój rynków papierów wartościowych tokenizowanych oraz ułatwiać efektywne rozliczenia walut obcych.

Interoperacyjność kluczem do natychmiastowych transakcji

Zespół Swifta skoncentrował się na zapewnieniu interoperacyjności jako kluczowego elementu strategii umożliwiającej natychmiastowe i bezproblemowe transakcje. Dotychczasowe testy pokazały, że rozwiązanie Swifta potrafi łączyć ze sobą różne sieci CBDC oraz integrować je z tradycyjnymi walutami fiducjarnymi, co umożliwia realizację transgranicznych transferów pieniężnych.

Rozwój rozwiązania i wsparcie dla nowych sieci cyfrowych

Planowane jest rozszerzenie funkcjonalności rozwiązania Swifta w celu wsparcia szerszego zakresu nowych sieci cyfrowych, w tym platform dla zdeponowanych tokenów oprócz CBDC. Firma ma nadzieję, że jej innowacyjne podejście „zapewni operatorom sieci CBDC w bankach centralnych prostą aktywację oraz integrację krajowych sieci CBDC do płatności transgranicznych.”

Swift wcześniej już udowodnił, że cyfrowe waluty centralnego banku oraz tokenizowane aktywa mogą funkcjonować płynnie w ramach istniejącej infrastruktury finansowej. Dążąc do ciągłego rozwoju i doskonalenia swojego rozwiązania, firma skupia się na ułatwianiu procesów finansowych instytucjom finansowym przy jednoczesnym akceptowaniu nowych technologii. Dzięki temu, rozwiązanie Swifta może odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości systemów płatniczych na świecie.