Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Sądowe zamieszanie na rynku kryptowalut w USA. O co chodzi?


Rynek kryptowalut pod lupą sądów i instytucji regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych

W ostatnim czasie na rynku kryptowalut w Stanach Zjednoczonych pojawiło się wiele istotnych wydarzeń i decyzji sądowych, które mają wpływ na funkcjonowanie firm oraz inwestorów w sektorze kryptowalut.

Sprawa Coinbase vs. SEC oraz Terraform Labs

Jeden z kluczowych procesów to sprawa sądowa między Coinbase a SEC, która dotyczy uznania transakcji cyfrowych aktywów za zabezpieczenia typu kontrakt inwestycyjny. Z kolei Sąd Dystryktowy Nowego Jorku wydał orzeczenie stwierdzające, że Terraform Labs sprzedało niezarejestrowane papiery wartościowe.

Spor między Binance a SEC oraz FTX

Na rynku pojawiają się również spory prawne, takie jak wniesienie przez Binance odrzucenia roszczeń SEC czy rezygnacja FTX z przywracania działalności zamkniętej giełdy kryptowalut na rzecz skoncentrowania się na spłacie klientów.

Oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił zarzuty twórcy giełdy kryptowalut BTC-e oraz trzem osobom oszustwo SIM-Swap na kwotę 400 mln dolarów z kont FTX.

Wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym na rynku kryptowalut

Regulacje i kontrowersje na świecie

Poza Stanami Zjednoczonymi także na arenie międzynarodowej pojawiają się istotne zmiany. Przykładowo, śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy wobec firmy Nexo w Bułgarii zakończyło się brakiem dowodów.

Działania regulacyjne w różnych krajach

W Hongkongu rozważane są regulacje umożliwiające aplikacje dotyczące ETF na kryptowaluty, natomiast Nigeria zniósł ograniczenia dotyczące kont bankowych dla firm kryptowalutowych.

Wydarzenia związane z przedsiębiorstwami na rynku kryptowalut

Inwestycje i restrukturyzacje firm

Nie brakuje także informacji o inwestycjach i zmianach personalnych w firmach kryptowalutowych, takich jak pozyskanie 110 mln dolarów przez Arkon Energy na zwiększenie mocy wydobywczej Bitcoinów w USA czy zatrudnienie nowego dyrektora ds. zgodności przez Binance.US.

Decyzje oraz postępowanie przedsiębiorstw

Firma Digital Currency Group spłaciła ponad 1 mld dolarów długu swoim wierzycielom, a Coinbase planuje oferowanie pochodnych związanych z kryptowalutami na rynkach Unii Europejskiej.

Tak szeroki zakres wydarzeń na rynku kryptowalut, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, obrazuje dynamikę i zmienność tego sektora, który nadal pozostaje źródłem nieustannych zmian i sporów regulacyjnych.