Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Rewolucyjne zmiany w walucie cyfrowej w Indiach: transakcje offline, większa programowalność i bezpieczeństwo!

10 lutego 2024 | 02:21

Pilotażowy projekt retailowego CBDC w Indiach: dodatkowe funkcje programowalności i transakcje offline

Indyjski Bank Rezerw (RBI) wprowadza nowe funkcje programowalności oraz transakcje offline jako część pilotażowego projektu retailowego Centralnej Bankowej Cyfrowej Waluty (CBDC). Projekt ten został uruchomiony w grudniu 2022 roku i już w grudniu 2023 roku osiągnął cel 10 lakh transakcji dziennie.

Jedną z nowych funkcji proponowanych przez RBI jest możliwość transakcji offline w CBDC-R [Retail], co umożliwi przeprowadzanie płatności w obszarach o słabym lub ograniczonym dostępie do internetu. W ramach pilotażu będą testowane różne rozwiązania offline, obejmujące zarówno rozwiązania oparte na bliskości, jak i nieoparte na niej, w obszarach górzystych, wiejskich i miejskich.

Pod względem programowalności, system CBDC-R umożliwia transakcje między osobami (P2P) oraz między osobą a sprzedawcą (P2M), korzystając z cyfrowych portfeli rupee udostępnianych przez banki w ramach projektu pilotażowego. Funkcja programowalności pozwoli różnym użytkownikom, takim jak agencje rządowe, na zapewnienie realizacji płatności za określone świadczenia, podczas gdy firmy będą mogły programować określone wydatki, jak na przykład podróże służbowe dla swoich pracowników.

W międzyczasie, władze RBI pracują nad zwiększeniem funkcji bezpieczeństwa systemów płatności opartych na Aadhar (AePS), które w 2023 roku zostały użyte przez aż 37 crore osób. W tym celu proponowane jest usprawnienie procesu rejestracji, który obejmuje obowiązkowe badanie należytej staranności operatorów punktów styku AePS, przeprowadzane przez banki.

W celu dalszego zabezpieczania transakcji AePS, zaproponowano przyjęcie opartego na zasadach „Framework for authentication of digital payment transactions”. Jest to kolejny krok w dążeniu do zapewnienia większego bezpieczeństwa cyfrowych transakcji, co ma istotne znaczenie dla całej społeczności korzystającej z tych mechanizmów płatności.

Centralny Bank Rezerw Indii wchodzi w nową erę cyfrowych płatności, wprowadzając dodatkowe funkcje programowalności oraz transakcje offline w ramach pilotażowego projektu retailowego CBDC. Jest to ważny krok w kierunku modernizacji systemu płatności w kraju i budowania bardziej dostępnej i bezpiecznej przyszłości cyfrowej waluty.