Skazany za cyberprzestępczość: historia udziału w operacji ransomware LockBit