Rewolucyjny rozwój ekosystemu wokół EigenLayer: Ethereum 2.0 na horyzoncie