Regulacje BingX w Europie: Co decyduje o dostępności w różnych krajach?