Przemysł górniczy przed zmianami – wyzwania i przewidywania CEO