Protokół Runes: Rewolucyjne zmiany dla cyfrowych towarów na platformie Bitcoina