Halving Bitcoina a Spadki Wartości: Co Przyniesie Najnowsze Zjawisko?