„Dyrektor generalny Hut 8 i US Bitcoin Corp w obliczu wyzwań: balansując między wzrostem a stabilnością”