Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

RBI z rewolucyjnym wprowadzeniem e-rupee – oto, co musisz wiedzieć!

10 lutego 2024 | 02:21

Reserve Bank of India (RBI), bank centralny w Indiach, coraz bardziej angażuje się w rozwijanie cyfrowej waluty e-rupee. Po wprowadzeniu e-rupee w celu zastąpienia gotówki, teraz RBI planuje wprowadzenie nowych funkcji, które mają przyczynić się do większej popularności e-rupee wśród użytkowników. E-rupee oparty jest na technologii rozproszonego rejestru, dzięki czemu transakcje są szybkie i bezpieczne. RBI zamierza wprowadzić tryb offline oraz „programowalność” do e-rupee, co pozwoli na bardziej różnorodne możliwości korzystania z tej cyfrowej waluty.

Według planu RBI, użytkownicy będą mogli korzystać z e-rupee nie tylko w trybie online, ale także w trybie offline. Dzięki temu osoby mieszkające w obszarach o słabym połączeniu internetowym, jak również ci, którzy preferują tradycyjne transakcje gotówkowe, będą mogli łatwo korzystać z e-rupee. Ponadto „programowalność” e-rupee otworzy nowe możliwości dla rządowych agencji oraz firm. Rząd będzie mógł programować określone korzyści wymagając płatności e-rupee, a firmy będą miały możliwość programowania wydatków swoich pracowników.

Nowe funkcje e-rupee zostaną wprowadzone stopniowo, a ich testy będą przeprowadzane w ramach pilotów. RBI współpracuje również z bankami w celu dodania dodatkowych funkcji oraz promocji e-rupee. W grudniu banki w Indiach wypłaciły część świadczeń dla pracowników za pomocą e-rupee, co miało przyspieszyć osiągnięcie celu RBI – jednego miliona transakcji e-rupee dziennie do końca 2023 roku.

Kolejne propozycje RBI dotyczą dodatkowych funkcji e-rupee. Bank centralny proponuje wprowadzenie okresu ważności oraz geograficznych ograniczeń dla e-rupee. Dzięki temu można będzie kontrolować i ograniczać używanie e-rupee do określonego czasu lub miejsca. Istnieje również pomysł na rozwiązania offline dla odległych i wzgórzastych obszarów, gdzie połączenie internetowe jest słabe.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo płatności cyfrowych, RBI proponuje również wprowadzenie opartego na zasadach ramowego systemu uwierzytelniania transakcji płatniczych. Obecnie system płatności w Indiach opiera się przede wszystkim na jednorazowych hasłach SMS, które nie zawsze zapewniają wystarczające bezpieczeństwo i często padają ofiarą oszustw. Nowe ramowe zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji e-rupee i chronienie użytkowników przed potencjalnymi oszustwami.

Inicjatywa RBI w kwestii rozwoju e-rupee jest kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji i modernizacji sektora finansowego w Indiach. RBI angażuje się w tworzenie nowych rozwiązań, które przewiduje się, że przyniosą wiele korzyści zarówno jednostkom, jak i instytucjom. Artykuł pochodzi z Reuters, a autorami są Siddhi Nayak i Mrigank Dhaniwala.