Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

„Raport Szwedzkiego banku centralnego o cyfrowej koronie: Bezpieczeństwo transakcji offline i wyzwania z telefonami komórkowymi”


Szwedzki bank centralny publikuje raport końcowy dotyczący cyfrowej korony

Szwedzki bank centralny, znany jako Riksbank, niedawno ujawnił raport końcowy dotyczący pilotażowego projektu cyfrowej korony. Raport skupiał się głównie na doświadczeniach użytkowników końcowych oraz funkcjonalności offline, przynosząc zróżnicowane rezultaty.

Badanie modelu transakcji offline i analiza przypadków użycia

W ramach raportu badano model transakcji offline detalicznych, wykorzystując karty wartości przechowywanej (stored-value card) oraz „shadow wallet” w systemie online. Analizowano cztery główne przypadki użycia: doładowanie i rozładowanie instrumentu płatniczego, płatność offline w punkcie sprzedaży (POS) za pomocą NFC, transfery offline pomiędzy dwiema kartami oraz narzucanie ograniczeń na bilans i liczbę transakcji na karcie.

Wyzwania związane z wykorzystaniem telefonów komórkowych i bezpieczeństwem transakcji

Napotkano problemy związane z użyciem telefonów komórkowych w procesie transakcji, ze względu na wzmożone obawy dotyczące bezpieczeństwa. Synchronizacja kart płatniczych oraz zapobieganie atakom typu „replay attacks” stanowiły kluczowe elementy dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

Zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom

Karty miały być programowane z określonymi ograniczeniami dotyczącymi transakcji offline, co mogło wymagać emisji nowych kart przy ewentualnych zmianach ograniczeń. Wykorzystanie cyfrowych certyfikatów miało gwarantować bezpieczeństwo poleceń między kartami płatniczymi a pośrednikiem – platformą Corda od R3.

Podsumowanie i kontynuacja badań nad cyfrową koroną

Szwecja rozpoczęła badania nad cyfrową koroną w 2020 roku, z obietnicą kontynuacji badań w przypadku ustanowienia odpowiedniej legislacji. Dotychczasowa współpraca ze sklepowymi płatnościami oraz potencjalne implikacje związane z wprowadzeniem cyfrowej korony zostały szczegółowo przeanalizowane w raporcie Riksbanka.

Artykuł przedstawia kluczowe informacje wynikające z opublikowanego raportu Szwedzkiego banku centralnego dotyczącego cyfrowej korony. Omówiono główne kwestie związane z funkcjonalnością, bezpieczeństwem oraz potencjalnymi wyzwaniami związanymi z wprowadzeniem tej innowacyjnej formy waluty cyfrowej.