Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Potencjał i wyzwania e-Nairy: Raport Commercio Partners


Raport Commercio Partners: potencjał i wyzwania związane z e-Naira w Nigerii

Raport Commercio Partners pochwalił potencjalne korzyści związane z cyfrową walutą centralną Nigerii (CBDC) – e-Naira, jednak zwrócił także uwagę na wyzwania, które stoi przed tą innowacją. Eksperci podkreślają pozytywny wpływ, jaki może ona przynieść, jednocześnie rekomendując Centralnemu Bankowi Nigerii (CBN) konieczność redefinicji strategii, dodając cechy, które uczynią cyfrową walutę bardziej atrakcyjną dla mieszkańców Nigerii.

Potencjał zdobycia mainstreamowej akceptacji

Zgodnie z raportem Commercio Partners, e-Naira ma potencjał zdobycia mainstreamowej akceptacji, co może przyczynić się do przyspieszenia procesów finansowych w kraju. Mimo bycia pierwszym tego typu projektem na kontynencie afrykańskim, e-Naira boryka się z niską akceptacją wśród użytkowników.

Wyzwania stojące przed e-Naira

E-Naira została wprowadzona w październiku 2021 roku z zamiarem rewolucjonizacji transakcji, wsparcia inicjatyw finansowego włączenia oraz uczynienia Nigerii liderem w innowacjach finansowych. Jednak po dwóch latach od jej wprowadzenia, e-Naira nadal spotyka się z niskim stopniem akceptacji, gdzie zaledwie 1,5% portfeli jest aktywnie wykorzystywanych.

Głównym problemem dla e-Nairy jest niejasność co do zastosowań. Potencjalni użytkownicy nie widzą przekonujących powodów, by zaakceptować tę nową formę pieniądza cyfrowego. Brak jasnej identyfikacji e-Nairy sprawia, że jest ona narażona na sceptycyzm społeczny.

Nowe kierownictwo CBN

Nowy szef CBN, Olayemi Cardoso, wprowadza większą niepewność co do przyszłości e-Nairy. W ciągu dziewięciu miesięcy wartość e-Nairy w obiegu wzrosła o imponujące 302%, dając nadzieję na poprawę akceptacji tej cyfrowej waluty.

Planowane zmiany i nowości

Aby zwiększyć popularność e-Nairy, CBN wprowadził nowe funkcje, m.in. umożliwiające korzystanie z tej cyfrowej waluty bez smartfonów, dzięki funkcji Near Field Communication (NFC). Ponadto, planuje się uczynić e-Nairę preferowanym sposobem zbierania dochodów w szkołach wyższych w całym kraju, co może przyczynić się do zwiększenia jej akceptacji w społeczeństwie.

E-Naira musi więc stawić czoła wyzwaniom, zyskać zaufanie i elastycznie radzić sobie z ruchliwym terenem finansowym, aby odnieść sukces i spełnić swoje założenia jako cyfrowa waluta Nigerii.