Parlament Europejski krok bliżej do wprowadzenia cyfrowego euro – co to oznacza dla Unii Europejskiej?

16 lutego 2024 | 17:10

Parlament Europejski popiera wprowadzenie cyfrowego euro

Wczoraj komisja LIBE Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za najnowszym sprawozdaniem dotyczącym cyfrowego euro, co otwiera drogę do uznania tej waluty jako środka płatniczego. Głosowanie przyniosło zdecydowaną większość poparcia – 48 głosów za wprowadzeniem centralnej bankowej waluty cyfrowej (CBDC) i zaledwie sześć głosów przeciwko. Propozycje zmian uwzględniają m.in. wsparcie dla łańcuchów bloków bez żądania pozwolenia oraz spełniają większość postulatów banków.

Polityczne partie popierające cyfrowe euro

W głosowaniu nad cyfrowym euro wzięli udział posłowie z partii liberalnych i lewicowych, do których dołączyła największa frakcja w Parlamencie – partia Europejskiej Partii Ludowej (PPE). Oprócz PPE, poparcie dla cyfrowego euro zgłosili także socjaldemokraci (S&D), ugrupowanie Renew, Zieloni oraz Partia Lewicy, które łącznie kontrolują 531 na 705 miejsc w Parlamencie.

Zmiana nastrojów w Parlamencie Europejskim

Niewielka liczba głosów przeciwnych zaskakuje w kontekście poprzednich debat zeszłego roku, gdzie wiele zastrzeżeń było podnoszonych. Odniesienie sukcesu podczas głosowania pozwala na odejście od dotychczasowych obaw i postawienie kroków w kierunku wprowadzenia cyfrowego euro na grunt europejski.

Obawy konserwatystów i kierunek regulacji

Należy też wspomnieć o sprzeciwie niektórych konserwatywnych posłów, jak na przykład Cristian Terheș z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), który wyraził swoje niezadowolenie z decyzji. Konserwatyści obawiają się, że wprowadzenie cyfrowej waluty doprowadzi do zwiększenia kontroli państwa nad obywatelami, co ich zdaniem stanowi naruszenie praw obywatelskich.

Wprowadzenie cyfrowego euro a Europejski Bank Centralny

Chociaż dostawcy płatności będą mogli korzystać z własnych portfeli, to jednak standardy dotyczące cyfrowego euro będą ustalane przez Europejski Bank Centralny. Decyzja ta ma na celu zapewnienie spójności i stabilności funkcjonowania cyfrowej waluty na terenie Unii Europejskiej.

Wprowadzenie cyfrowego euro jest krokiem ku nowoczesnemu podejściu do systemu finansowego Europy, otwierając nowe możliwości płatności oraz ułatwiając transakcje międzynarodowe.