Nowatorskie podejście do kryptowalut – czy Szwajcaria stanie na czele ewolucji cyfrowego pieniądza?


Centralna cyfrowa waluta bankowa (CBDC) – czy Szwajcaria się na nią zdecyduje?

Przewodniczący Swiss National Bank (SNB), Thomas Jordan, wyraził swoje zdanie na temat potencjalnego wprowadzenia detalicznej centralnej cyfrowej waluty bankowej (CBDC) w Szwajcarii. Jakie są główne argumenty i wyzwania związane z tą kwestią?

Ryzyko i korzyści z detalicznej CBDC

Według Thomasa Jordana ryzyko związane z wprowadzeniem detalicznej cyfrowej waluty bankowej dla społeczeństwa przeważa nad potencjalnymi korzyściami. Wskazał on na istnienie różnorodnych instrumentów płatniczych oferowanych przez sektor prywatny, które są dostępne dla konsumentów i firm, co zdaniem Jordan nie uzasadnia konieczności detalicznej CBDC. Z drugiej strony, detaliczna CBDC mogłaby ułatwić bezpieczne i efektywne rozliczanie zabezpieczonych aktywów, co stanowiłoby znaczną zaletę dla instytucji finansowych.

Warunki dla wprowadzenia detalicznej CBDC

Przed podjęciem decyzji o ewentualnym wprowadzeniu detalicznej cyfrowej waluty bankowej dla instytucji finansowych w Szwajcarii, bank centralny musi ustalić szereg kwestii. Należy określić, czy cyfrowe franki szwajcarskie mogą być przechowywane nocą, jakie byłoby ich oprocentowanie oraz które instytucje finansowe miałyby dostęp do detalicznej CBDC.

Pilotażowe projekty detalicznej CBDC

W listopadzie 2023 roku Swiss National Bank ogłosił plany prowadzenia pilotażowego projektu detalicznej cyfrowej waluty we współpracy z sześcioma innymi instytucjami finansowymi z Szwajcarii, Niemiec i giełdy digitalowej SIX. Wcześniejszy projekt pilotażowy zeszłego roku przyniósł pozytywne rezultaty, m.in. skuteczne rozliczenie transakcji emisji obligacji od kantonów i miast za pomocą detalicznej CBDC.

Globalne trendy w zakresie detalicznej CBDC

Niezależnie od decyzji podejmowanych w Szwajcarii, światowe instytucje finansowe również zgłębiają temat detalicznej cyfrowej waluty bankowej. Swift ogłosił sukces testów drugiej fazy swojego rozwiązania interakcji detalicznej CBDC, podczas których konwerter Swift umożliwił instytucjom finansowym przeprowadzenie różnorodnych transakcji z użyciem CBDC i innych tokenów cyfrowych. Z kolei bank centralny Hongkongu rozpoczął projekt wprowadzenia detalicznej CBDC, skupiając się na wspieraniu nowej infrastruktury rynku finansowego dla rozwoju rynku tokenizacji w Hongkongu.

Decyzja o wprowadzeniu detalicznej CBDC w Szwajcarii pozostaje otwarta, jednak zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z tą kwestią są szeroko analizowane przez instytucje finansowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym.