Nadchodząca era cyfrowej waluty banku centralnego: badania, wnioski i prognozy


CBDC a badanie De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) niedawno opublikował badanie dotyczące wpływu cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) na system finansowy w okresie przejściowym. Wyniki badania przynoszą istotne spostrzeżenia dotyczące potencjalnych zakłóceń wynikających z wysokiego zapotrzebowania na CBDC.

Wysokie zapotrzebowanie na CBDC a zakłócenia w systemie bankowym

Według analizy DNB, znaczące zapotrzebowanie na cyfrową walutę banku centralnego może prowadzić do wypływu depozytów z systemu bankowego, co z kolei może generować potencjalne zakłócenia w stabilności sektora bankowego.

Optymalne rozwiązanie dla okresu przejściowego

W celu zminimalizowania negatywnych skutków, badanie proponuje wprowadzenie określonych limitów posiadania, takich jak na przykład ustalona na poziomie 3000 euro. Takie rozwiązanie ma na celu zarządzanie sytuacją przejściową bez wywoływania zbyt dużych turbulencji w systemie finansowym.

Korzyści z CBDC po zakończeniu okresu przejściowego

Po zakończeniu okresu przejściowego badanie zakłada, że cyfrowa waluta banku centralnego przyniesie netto korzyści dla dobrobytu i nie spowoduje wyłączenia banków z procesu, co stanowi istotną alternatywę dla tradycyjnych systemów finansowych.

Rozważania Europejskiego Banku Centralnego (ECB)

Europejski Bank Centralny (ECB) wcześniej rozważał wprowadzenie limitów posiadania CBDC w wysokości 3000 euro. Jednak nowy projekt rozporządzenia dotyczącego euro cyfrowego przenosi decyzję o limitach z ECB na banki i inne dostawców płatności, pozostawiając im większą swobodę w tym zakresie.

Rola banków w kontekście CBDC

Według badań Banku Kanady, wpływ cyfrowej waluty banku centralnego na depozyty bankowe wyniesie około 12%, co oznacza, że banki nie zostaną wypchnięte na margines procesu finansowego. Badanie holenderskie sugeruje, że przed wprowadzeniem CBDC banki miały monopol na depozyty, co skutkowało koniecznością podniesienia stóp procentowych przez banki w odpowiedzi na konkurencję.

Instrumenty regulacyjne dla banków centralnych

Aby złagodzić potencjalne zakłócenia w systemie finansowym w okresie przejściowym, banki centralne dysponują narzędziami takimi jak limity posiadania oraz możliwość nałożenia ujemnych stóp procentowych powyżej określonego poziomu posiadania, co ma na celu zachowanie stabilności sektora bankowego.

Prognozy po stabilizacji adopcji CBDC

Modelowanie przeprowadzone przez DNB sugeruje, że po ustabilizowaniu się adopcji cyfrowej waluty banku centralnego, stopy procentowe oraz ogólne depozyty bankowe będą wyższe niż przed wprowadzeniem CBDC, co może wpłynąć pozytywnie na sytuację finansową kraju.