Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Jerome Powell i demokraci – debata o regulacjach stablecoinów


Jerome Powell spotkał się z demokratami w sprawie stablecoinów

Przewodniczący Federalnego Rezerwowego Systemu Rezerwy Federalnej (Fed), Jerome Powell, niedawno uczestniczył w spotkaniu za zamkniętymi drzwiami z demokratami z Komitetu ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Tematem rozmów była kwestia regulacji stablecoinów, która od jakiegoś czasu budzi duże kontrowersje w Stanach Zjednoczonych.

Poparcie dla ram prawnych dotyczących stablecoinów

Podczas spotkania Powell podkreślił pilną potrzebę stworzenia ram prawnych dla stablecoinów. Wyraził także swoje poparcie dla zbliżającego się porozumienia w tej kwestii, co może mieć istotne znaczenie dla rozwoju tego sektora.

Spór między republikanami a demokratami w sprawie regulacji stablecoinów

Jak podkreślano w kuluarach, miesiąc temu republikanie zdołali przeforsować projekt ustawy dotyczącej stablecoinów w komitecie, mimo sprzeciwu ze strony demokratów. To tylko jedno z wielu starć między dwiema głównymi partiami politycznymi w USA w kontekście regulacji nowych technologii finansowych.

CBDC – cyfrowa waluta centralnego banku w Stanach Zjednoczonych

Nie zabrakło również wypowiedzi Jerome’a Powella na temat cyfrowej waluty centralnego banku (CBDC). Wskazał on, że decyzja o ewentualnym wprowadzeniu takiej waluty musiałaby być zatwierdzona przez Kongres. Fed nie występuje z własną inicjatywą w tej sprawie, ale czeka na działania ze strony ustawodawców.

Trudności z uchwaleniem ustawy dotyczącej CBDC

Proces uchwalenia ustawy dotyczącej cyfrowej waluty centralnego banku może napotkać wiele trudności, szczególnie w obszarach dotyczących wpływu na kredytowanie bankowe oraz kwestii prywatności. Republikanie i demokraci mają różne podejścia do CBDC, co utrudnia osiągnięcie szerokiego konsensusu w tej sprawie.

Stany i ich podejście do CBDC

Warto podkreślić, że nie tylko w Kongresie toczą się spory dotyczące cyfrowej waluty centralnego banku. Na poziomie stanowym również pojawiają się różnice zdań. Trzy stany już przyjęły ustawy przeciwdziałające ewentualnemu wprowadzeniu CBDC, a kolejne 13 rozpatruje podobne regulacje. To tylko pokazuje, jak złożony i zmienny jest obecny krajobraz prawny wokół kwestii elektronicznych walut.