Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

„Jerome Powell apeluje o regulacje dla stablecoinów: co to oznacza dla przyszłości finansów?”


Jerome Powell apeluje o ramy legislacyjne dla stablecoinów

Przewodniczący Federalnej Rezerwy, Jerome Powell, w ostatnim czasie zwrócił się do demokratów w Izbie Reprezentantów w sprawie konieczności stworzenia ram legislacyjnych dla stablecoinów. Powell podkreślił pilną potrzebę uregulowania funkcjonowania tego rodzaju cyfrowych środków płatniczych podczas zamkniętego posiedzenia Komitetu Usług Finansowych Izby.

Zaangażowanie Powella w regulacje dotyczące stablecoinów

Zwrócenie uwagi Powella na konieczność ustanowienia ram legislacyjnych dla stablecoinów jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Jego zaangażowanie w dialog z ustawodawcami podkreśla determinację Federalnej Rezerwy w nadzorze nad regulacjami dotyczącymi tej innowacyjnej formy płatności oraz Centralnych Bankowych Walut Cyfrowych (CBDC).

CBDC musi być autoryzowany przez Kongres

W trakcie dyskusji na temat CBDC Powell wyraził klarowne stanowisko – jeśli ma powstać Centralna Bankowa Waluta Cyfrowa, decyzja o jej wprowadzeniu musi zostać autoryzowana przez Kongres. Jest to istotny krok w kontekście ewentualnego rozwoju cyfrowych walut emitowanych przez banki centralne.

Dążenie do wiarygodności banku centralnego

Podczas przesłuchania na temat polityki pieniężnej w czerwcu 2023 roku, Powell ponownie podkreślił znaczenie stabilnych środków płatniczych, zwracając uwagę na konieczność zachowania wiarygodności Federalnej Rezerwy w systemach pieniężnych. To ważne przesłanie dla rynków finansowych oraz uczestników systemu płatniczego.

Ustawy wspierające innowacyjne technologie finansowe

W lipcu 2023 roku Komitet Usług Finansowych Izby zatwierdził dwa kluczowe projekty ustaw, które mają wpłynąć na regulacje sektora finansowego. Ustawa o Innowacjach Finansowych i Technologii na XXI wiek oraz Ustawa o Pewności Regulacyjnej dla Technologii Blockchain stanowią istotny krok w usprawnieniu działań regulacyjnych wobec sektora finansowego oraz branży blockchain.

Regulacje dla technologii blockchain

Bipartyzancka Ustawa o Pewności Regulacyjnej dla Technologii Blockchain ma na celu ułatwienie regulacji dla podmiotów działających w obszarze blockchain, przede wszystkim poprzez sprecyzowanie definicji pojęć kluczowych oraz określenie, które podmioty kwalifikują się jako przekaznicy pieniędzy. To istotny krok w kierunku uregulowania i standaryzacji działań w sektorze technologii blockchain.

Powiązane terminy: Jerome Powell, Federalna Rezerwa, stablecoiny, CBDC, regulacje finansowe, technologia blockchain, innowacje finansowe.

Artykuł podsumowuje kluczowe wydarzenia związane z apelem Jerome Powella o stworzenie ram legislacyjnych dla stablecoinów, jego zaangażowaniem w regulacje dotyczące tej nowej formy płatności, oraz istotnymi ustawami wspierającymi innowacyjne technologie finansowe i regulacje dla sektora blockchain. Jego działania mają na celu zapewnienie stabilności i wiarygodności systemów finansowych oraz uregulowania nowych obszarów działalności w dziedzinie technologii finansowych.