Gubernator BSP ogłasza plany cyfrowej waluty na Filipinach: Co to oznacza dla systemu finansowego?


Gubernator BSP ogłasza plany wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego na Filipinach

Gubernator Eli Remolona z Filipińskiego Banku Centralnego (BSP) ujawnił ambitne plany dotyczące wprowadzenia hurtowej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) w najbliższych latach. Decyzja ta ma na celu udoskonalenie systemu finansowego Filipin poprzez rozwój technologii płatności cyfrowych, skupiając się na zwiększeniu dostępu do usług finansowych dla niebankowych obywateli, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSMEs).

Nowa era cyfrowych płatności

CBDC, które planuje wprowadzić BSP, nie będzie korzystać z technologii blockchain, lecz działać na systemie płatności i rozliczeń należącym do banku centralnego. Ważnym punktem jest fakt, że cyfrowa waluta będzie oparta na podejściu hurtowym, z mediacją przez banki, co ma pomóc w uniknięciu potencjalnych problemów związanych z podejściem detalicznym.

Rozwój płatności cyfrowych na Filipinach

Obecnie Filipiny odnotowują dynamiczny wzrost płatności cyfrowych, z udziałem aż 42,1% w transakcjach detalicznych cyfrowych w 2022 roku. W tym kontekście, BSP wprowadziło inicjatywę Paleng-QR Ph Plus, która ma na celu promowanie płatności cyfrowych w sektorze publicznym za pomocą technologii QR, oraz Bills Pay Ph, mającą upraszczać system płatności rachunków w kraju.

Innowacje w sektorze finansowym

W listopadzie 2023 roku, Filipińskie Biuro Skarbu ogłosiło ambitny plan emisji 10 miliardów peso (ok. 179 milionów dolarów) tokenizowanych obligacji skarbowych na rok. Zaskakującym może być fakt, że emisja ta miała odbyć się poprzez nowatorskie podejście, zamiast tradycyjnej aukcji obligacji.

Transformacja cyfrowa w 2024-2026

BSP nie zwalnia tempa i już teraz zapowiada kolejny etap rozwoju cyfrowych płatności, w ramach planowanej transformacji cyfrowej na lata 2024-2026. Filipiński sektor finansowy stoi więc przed fascynującymi wyzwaniami i możliwościami, które mogą skutkować znaczącymi zmianami w sposobie funkcjonowania systemu płatności i rozliczeń w kraju.