Eurosystem wkracza w erę rozliczeń hurtowych z siecią DLT: co to oznacza dla branży bankowej?


Eurosystem rozpoczyna testy rozliczeń hurtowych dla sieci DLT

Eurosystem, do którego należy m.in. Europejski Bank Centralny, przygotowuje się do przeprowadzenia prób w zakresie rozliczeń hurtowych dla sieci DLT, czyli rozproszonych rejestrów transakcji. W ramach tych testów planowane jest wykorzystanie pieniędzy banku centralnego oraz nowoczesnych technologii. Ogłoszony nabór aplikacji w grudniu tego roku cieszy się dużym zainteresowaniem, a sam proces testowania ma ruszyć w maju.

Przedstawione przypadki użycia narzędzia Onyx firmy JP Morgan

Podczas ostatniego szóstego spotkania grupy kontaktowej z branży zaprezentowano kilka interesujących przypadków użycia. Jednym z nich był scenariusz związany z narzędziem Onyx, stworzonym przez JP Morgan. Przy użyciu depozytów z tokenami oraz tokenów depozytowych podnosi się znaczenie narzędzi centralnego banku do rozliczeń międzybankowych. Propozycje z użyciem Central Bank Digital Currency (CBDC) cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Propozycje użycia centralnego banku dla międzybankowych płatności

Na spotkaniu grupy kontaktowej pojawiły się propozycje dwóch firm: ABI Lab, współpracujące z włoskim Związkiem Banków, oraz JP Morgan reprezentowane przez Onyx. Obydwie grupy przedstawiły sposoby wykorzystania centralnego banku do dokonywania płatności międzybankowych, co wskazuje na rosnące zainteresowanie branży bankowej tym kierunkiem.

Eksperymenty Eurosystemu

Eurosystem planuje przeprowadzić eksperymenty z trzema różnymi rozwiązaniami. Będą to m.in. programy Trigger z Niemiec, TIPS Hashlink z Włoch oraz hurtowy CBDC z Francji. Te projekty mają na celu zbadanie potencjału nowych technologii oraz centralnej bankowej gotówki do wykonywania rozliczeń międzybankowych.

Menadżerowie aktywów, takich jak AXA Investment Managers czy Union Investment, zwracają uwagę na korzyści z zastosowania centralnej bankowej gotówki do rozliczeń, szczególnie w przypadku obrót obligacjami. Jest to kolejny argument za eksploracją możliwości, jakie niosą za sobą nowe technologie w sektorze finansowym.