Czy Szwajcarski Bank Narodowy planuje wprowadzić cyfrową walutę bankową? [Analiza]


Publiczna cyfrowa waluta bankowa (CBDC) – czy jest konieczna?

Przewodniczący Szwajcarskiego Banku Narodowego, Thomas Jordan, wskazał na brak konieczności wprowadzania publicznej centralnej cyfrowej waluty bankowej w najbliższej przyszłości. Zamiast tego, zachęca do skupienia się na testach międzybankowych, które mogą przynieść pożądane efekty.

Ryzyka technologiczne przeważają nad korzyściami

Szwajcaria jest mało prawdopodobna do przyjęcia CBDC w obecnym czasie ze względu na dominację ryzyk związanych z technologią nad potencjalnymi korzyściami. Jednocześnie, Jordan podkreślił istniejące efektywne i innowacyjne rozwiązania płatnicze oferowane przez sektor prywatny, które są dostępne dla konsumentów i przedsiębiorstw.

Testy międzybankowe jako priorytet

Szwajcarski Bank Narodowy przeprowadził wiele testów wykorzystujących hurtową CBDC, mając na celu ułatwienie transakcji między bankami komercyjnymi, takimi jak UBS i Zuercher Kantonal Bank. Jednakże, pomimo postępów, istnieją nadal kwestie wymagające rozwiązania, z uwagi na wciąż wczesne stadium rozwoju technologii.

Wyzwania do pokonania

Jordan akcentuje konieczność rozpracowania kwestii dotyczących przechowywania szwajcarskich franków cyfrowych centralnego banku na noc, metod wynagrodzeń oraz określenia instytucji finansowych uprawnionych do realizacji transakcji związanych z CBDC.

Stanowisko Szwajcarskiego Banku Narodowego

Stanowisko Szwajcarskiego Banku Narodowego w kwestii CBDC jest skrupulatne i zgadza się z podobnymi opiniami wyrażanymi przez inne instytucje regulacyjne finansowe. Wychodzi to z troski o stabilność systemów płatniczych i uniknięcie potencjalnych zagrożeń dla ekonomii kraju.

Ostrzeżenia ze strony innych organów finansowych

Warto zauważyć, że nie tylko Szwajcaria stoi przed dylematem związanym z CBDC. W marcu br. Szwedzki Bank Narodowy, Riksbank, wydał notatkę badawczą, ostrzegając przed potencjalnymi ryzykami związanymi z centralną cyfrową walutą bankową. Zwrócono uwagę szczególnie na kwestię niesynchronizowanych danych w transakcjach offline, co może stwarzać problemy z płynnością operacji wirtualnych.

Oba banki centralne podkreślają znaczenie synchronizacji transakcji offline z saldem online, wskazując na obawy dotyczące ryzyka płynności związanej z cienkimi portfelami cyfrowymi oraz węzłami pośrednimi ułatwiającymi komunikację między portfelami online i offline. To istotne wyzwanie, któremu należy poddać się przed ewentualnym wprowadzeniem CBDC na szerszą skalę.